Sklep internetowy na zamówienie

Główny element naszej oferty opiera się na wdrażaniu sklepów internetowych z wykorzystaniem oprogramowania AptusShop. Zakres naszych usług obejmuje również wdrażanie gotowych modułów dodatkowych do sklepu AptusShop, wykonywanie modyfikacji jego funkcjonalności oraz przygotowanie szaty graficznej sklepu.
Taki kompleksowy zakres usług pozwala na wdrożenie sklepu o bardzo bogatej funkcjonalności, która może spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.


Sklep na zamówienie

W przypadku, gdy Państwa wymagania wykraczają poza naszą główną ofertę, proponujemy wykonanie oprogramowania sklepu internetowego na indywidualne zlecenie. W takim przypadku sklep nie będzie oparty o oprogramowanie AptusShop, a kod sklepu zostanie stworzony od podstaw na podstawie ustalonej z Państwem specyfikacji.

Takie podejście jest dużo bardziej elastyczne i daje dużo większą swobodę w określeniu funkcjonalności zgodnej z indywidualnymi potrzebami klienta. Pociąga natomiast za sobą znacznie większe koszty realizacji ze względu na duży nakład pracy konieczny do wykonania oprogramowania. Termin wykonania takiego przedsięwzięcia jest również o wiele dłuższy niż wdrożenie sklepu w oparciu o istniejące oprogramowanie.

Stworzenie oprogramowania sklepu od podstaw należy rozważyć, gdy potrzebują Państwo:

stworzenia funkcjonalności, która nie jest możliwa do uzyskania poprzez modyfikację istniejącego, gotowego oprogramowania;

uzyskania majątkowych praw autorskich do oprogramowania;

uzyskania dostępu do kodów źródłowych celem ich modyfikacji i rozwoju w przyszłości bez udziału firmy, która stworzyła oprogramowanie.

Kciuk w górę

Pragniemy w tym miejscu zaznaczyć, że w większości przypadków istnieje możliwość daleko idącej przeróbki w obrębie oprogramowania AptusShop, która doprowadzi do uzyskania funcjonalności nawet dalece odbiegającej od standardowej. Wykonanie sklepu od podstaw powinno się więc rozważyć w przypadku bardzo specyficznych wymogów.

info

Również w przypadku sklepu opartego o AptusShop na Państwa życzenie możemy przedstawić ofertę cenową przekazania kodów źródłowych z licencyjnym prawem do ich modyfikacji bez naszego udziału.

Jeżeli są Państwo zainteresowani opisaną wyżej ofertą, zachęcamy do kontaktu z nami.


Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.