Wspomaganie procesu sprzedaży przez Internet

Poniżej przedstawiamy moduły dodatkowe sklepu internetowego AptusShop, które mogą wzbogacić Państwa sklep o funkcje wspierające proces sprzedaży.

Wspomaganie procesu sprzedaży

Zapamiętane koszyki

Niejednokrotnie zdarza się, że klient dokonuje cyklicznie zakupów tych samych towarów, np. co jakiś czas w sklepie spożywczym kupuje taki sam zestaw produktów. Aby ułatwić klientom proces zakupowy w takim przypadku powstał moduł pozwalający na definiowanie przez stałych klientów sklepu gotowych list często kupowanych produktów. Dzięki temu użytkownik może za jednym razem dodać do koszyka całą listę produktów zamiast kolejno dodawać do koszyka pojedyncze produkty.

Wielopaki

Wielopaki

Moduł umożliwiający zdefiniowanie dodatkowej ceny produktu, która obowiązuje w przypadku zakupu produktu w „wielopaku” (tzn. w określonej ilości, większej niż 1). „Wielopak” w części sklepu dostępnej dla klientów prezentowany jest jako odrębny produkt, natomiast w panelu administracyjnym powiązany jest z istniejącym produktem nadrzędnym.

pinezka

Definicja produktu będącego „wielopakiem” obejmuje: liczbę sztuk produktu (np. 4), cenę pojedynczego produktu w „wielopaku”, nazwę oraz powiązanie z istniejącym już produktem nadrzędnym. Na zdjęciu produktu będącego „wielopakiem” w części sklepu dostępnej dla klientów (karta produktu, lista towarów) wyświetlana jest liczba sztuk (np. "4 x").

Zamienniki

Zamienniki

Możliwość dopisywania danego produktu do innych produktów jako ich rekomendowanego zamiennika. Administrator w panelu dla każdego produktu może dopisać dowolną liczbę produktów, dla których ten produkt jest zamiennikiem. Dla każdego przypisania do produktów, dla których dany produkt jest zamiennikiem administrator może wypełnić pole tekstowe „opis korzyści”. Jeżeli klient doda do koszyka jakikolwiek produkt, dla którego istnieje rekomendowany zamiennik, wówczas w koszyku pojawi się informacja wraz z opisem korzyści i możliwością wymiany produktu w koszyku na zamiennik.

Strefa przykasowa

Strefa przykasowa

Moduł służy do definiowana specjalnych grup produktów, które oferowane są klientom w trakcie przeglądania zawartości koszyka (przed złożeniem zamówienia). Grupy te posiadają przypisaną minimalną wartość koszyka - produkty z danej grupy są wyświetlane na stronie z koszykiem pod warunkiem, że sumaryczna wartość koszyka jest nie mniejsza niż minimalna wartość koszyka zdefiniowana w tej grupie. Produkty wyświetlane w strefie przykasowej oferowane są po cenie promocyjnej. Klient może kupić taki produkt w ilości nie przekraczającej maksymalnej ilości zakupu, którą definiuje się w przypisaniach produktów do grup strefy przykasowej.

Kompletacja zamówień

Kompletacja zamówień

Przy dużej liczbie zamówień, podczas pakowania paczek, nietrudno o pomyłkę, w konsekwencji której zapakowany zostanie niewłaściwy towar lub pominięte zostaną niektóre produkty. W celu wyeliminowania tego problemu oprogramowanie sklepu internetowego AptusShop może być wyposażone w specjalne narzędzie dla administratora sklepu.

Moduł kompletowania zamówień pozwala na kontrolę i porównanie listy zapakowanych towarów z listą towarów, które wchodzą w skład zamówienia klienta. Kontrola odbywa się poprzez odczytanie kodów paskowych (EAN), znajdujących się na produktach (przy wykorzystaniu skanera kodów). System sam odznacza zapakowane towary i po pełnym zapakowaniu paczki (gdy wszystkie produkty z zamówienia znajdują się w paczce), oznacza zamówienie jako gotowe do wysyłki (skompletowane).

Dodatkowo na wydruku kompletacji (lista produktów) znajdują się specjalne kody paskowe pozwalające sterować systemem za pomocą skanera kodów paskowych: możliwe jest otwarcie nowej kompletacji, zawieszenie dotychczasowej, zaznaczenie całego zamówienia jako skompletowanego. Pozwala to na sterowanie programem sklepu (kompletacją) bez konieczności podchodzenia do klawiatury komputera (poprzez skaner kodów kreskowych).

Ponadto moduł kompletacji daje możliwość przypisywania nowych zamówień do wybranych użytkowników panelu administracyjnego, którzy zajmą się ich kompletacją.

VAT UE

VAT UE

W przypadku prowadzenia sprzedaży wysyłkowej za granicę (do krajów UE) na większą skalę konieczne jest stosowanie stawek VAT obowiązujących w kraju, do którego następuje wysyłka. Problem ten rozwiązuje moduł VAT UE.

Dla każdego kraju możliwe jest zdefiniowanie:

stawki podstawowej VAT, która domyślnie obowiązuje dla wszystkich produktów, które zamówione zostaną z wysyłką do tego kraju;

stawki VAT, która obowiązuje dla kosztów wysyłki do danego kraju.

Niezdefiniowanie powyższych pól dla danego kraju oznacza, że dla tego kraju będzie stosowana taka sama stawka VAT, jak w przypadku zakupów zamawianych z dostawą na terenie Polski.

Administrator może dla konkretnego produktu ustawić odmienną stawkę VAT przy wysyłce do danego kraju. W takim wypadku dla tego produktu nie będzie stosowana podstawowa stawka VAT zdefiniowana dla danego kraju. Zdefiniowanie takiego odstępstwa jest możliwe pod warunkiem, że dany kraj ma ustawioną podstawową stawkę VAT.

info

Sprzedaż w sklepie jest prowadzona z uwzględnieniem polskich stawek VAT (wyświetlanie cen produktów odbywa się z polskimi stawkami VAT). Dopiero na etapie składania zamówienia klient może podać kraj wysyłki (inny niż Polska). Po wyborze kraju na stronie koszyka zamówienie zostaje przeliczone i klient przed finalnym potwierdzeniem zakupu widzi zamówienie ze zmienionymi stawkami VAT.

Obsługa sprzedaży plików (e-book)

Obsługa sprzedaży plików

Moduł służy do obsługi sprzedaży publikacji elektronicznych. Produktem jest w takim przypadku plik, który po opłaceniu przez klienta, zostanie mu udostępniony do pobrania ze strony sklepu. Produkt w sklepie, oprócz standardowych cech, posiada dodatkowy atrybut, jakim jest plik, który administrator sklepu może wczytać za pośrednictwem panelu administracyjnego. Klient składa zamówienie w sklepie na normalnych zasadach. Gdy zamówienie zostanie opłacone, klient będzie mógł się zalogować na stronach sklepu i pobrać plik z serwera.

W przypadku plików w formacie PDF istnieje możliwość zamieszczenia w takim pliku sygnatury (pliku graficznego), która wyświetlana jest na każdej stronie dokumentu. Takie rozwiązanie ze względu na wydajność serwera wymaga posiadania fizycznego serwera dedykowanego lub wydajnego serwera VPS.

Kreator ofert

Kreator ofert

Kreator ofert jest narzędziem dla administratora sklepu. W panelu administracyjnym istnieje możliwość tworzenia ofert składających się z produktów zapisanych w bazie danych sklepu. Ofertę można wygenerować w postaci pliku w formacie PDF, który wyświetlany jest w standardowym szablonie graficznym. Ofertę tworzy się nadając jej nazwę oraz dodając produkty z wyszukiwarki produktów. Dla każdego produktu określa się ilość i opcjonalnie rabat procentowy. Drukując ofertę, wybiera się poziom cen, który ma zostać zastosowany w ofercie, a także opcjonalnie nagłówek (tekst) i stopkę (tekst) oraz oznaczenie czy mają być drukowane opisy oraz zdjęcia produktów.

Obsługa drukarek fiskalnych

Obsługa drukarek fiskalnych

Panel administracyjny sklepu daje możliwość wysłania odnośnie wybranego zamówienia żądania wydruku paragonu do drukarki fiskalnej. Sklep obsługuje drukarki fiskalne zgodne z protokołem komunikacyjnym Posnet Thermal. Integracja z innymi drukarkami możliwa jest na indywidualne zlecenie.

Generator cennika PDF

Generator cennika PDF

Omawiany moduł daje klientowi sklepu możliwość wygenerowania cennika w postaci pliku PDF na podstawie jednej wybranej grupy towarowej (wybór z listy). Cennik zawiera nazwę towaru oraz cenę (zgodnie z poziomem cenowym klienta, który generuje cennik). Cennik ograniczony jest liczbą produktów, która nie powinna przekroczyć 1000.

Generator katalogu PDF

Generator katalogu PDF

Omawiany moduł daje klientowi sklepu możliwość wygenerowania katalogu produktów w postaci pliku PDF na podstawie jednej wybranej grupy towarowej (wybór z listy). Katalog zawiera nazwę towaru, opis (tekst), zdjęcie oraz cenę (zgodnie z poziomem cenowym klienta, który generuje cennik). Katalog ograniczony jest liczbą produktów, która nie powinna przekroczyć 1000.


Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.