Moduły wspierające komunikację z klientem

Poniżej przedstawiamy moduły dodatkowe sklepu internetowego AptusShop, które mogą wzbogacić Państwa sklep o funkcje wspierające komunikację z klientem.

Powiadomienia Push

Powiadomienia Push

Powiadomienia Push to krótkie komunikaty tekstowe, których wysyłka inicjowana jest przez panel administracyjny sklepu. Wysłane komunikaty odbierane są następnie przez przeglądarki internetowe klientów, którzy włączyli odbieranie powiadomień Push klikając w odpowiednią ikonkę, która dostępna jest na publicznie dostępnych stronach sklepu. Włączenie otrzymywania powiadomień Push nie wymaga podawania danych osobowych przez użytkownika – wystarczy wyrazić zgodę za pośrednictwem przeglądarki, która sama zacznie odbierać i wyświetlać wysłane komunikaty. Użytkownik (klient sklepu) może również wyłączyć otrzymywanie powiadomień.

W panelu administracyjnym możliwe jest redagowanie komunikatów i uruchamianie procesu ich wysyłki. Każda wiadomość zawiera temat, adres URL (który zostanie wywołany po kliknięciu przez użytkownika w okienko zawierające wiadomość), treść wiadomości. Wiadomości Push ze względu na zwięzły charakter nie mogą zawierać formatowania tekstu.

Powiadomienia Push działają na przeglądarkach internetowych, które obsługują standard Push API zgodnie ze specyfikacją W3C: https://w3c.github.io/push-api/. Standard ten obsługują: przeglądarka Firefox (w systemie Windows), przeglądarka Chrome (w systemach Windows oraz Android), przeglądarka Edge (w systemie Windows).

BOK Czat

Moduł ten służy do prowadzenia rozmów on-line między zalogowanym administratorem a klientami sklepu. Aby rozmowa była możliwa, musi istnieć przynajmniej jeden administrator sklepu, który posiada wolny otwarty kanał rozmowy. Każdy administrator sklepu może otworzyć wiele kanałów, umożliwiając tym samym rozmowę z tyloma klientami, ile kanałów wcześniej otworzył. Jeżeli istnieje przynajmniej jeden wolny otwarty kanał, na stronach sklepu, które dostępne są dla klientów, pojawia się przycisk „Konsultant on-line”. Jego kliknięcie umożliwia klientowi przejście do rozmowy. Klient podaje swoje dane (pole tekstowe) i może rozpocząć czat z administratorem. Wolny otwarty kanał oznacza otwarty kanał, w którym jeszcze nie jest prowadzona rozmowa. Otwarty kanał nie będzie wolny, gdy jest już w nim prowadzona konwersacja.

BOK Czat

W panelu administracyjnym dostępna jest zakładka BOK – czat. Aby administrator mógł prowadzić rozmowę z klientami, musi mieć przez cały czas otwartą tę zakładkę. Przejście do innej zakładki panelu administracyjnego powoduje zamknięcie wszystkich kanałów, które wcześniej były otwarte i zakończenie prowadzonych rozmów. Na ekranie zakładki BOK – czat, w górnej części ekranu wyświetlają się pola edycyjne „Nazwa konsultanta” oraz „Wiadomość powitalna”. W momencie, gdy klient zaloguje się do czatu, wyświetli mu się powitanie złożone z treści, które wpisane są w tych dwóch polach. Poniżej dostępne są dwa przyciski: Otwórz nowy kanał oraz Archiwum. Kliknięcie w Otwórz nowy kanał umożliwia rozpoczęcie rozmowy.

Administrator może otworzyć kilka kanałów jednocześnie. Każdy kanał otwiera nową zakładkę w dolnej części ekranu. W obrębie tych zakładek widać dotychczasowy przebieg rozmów i można wysyłać posty do klientów. Zakładka wyświetla się na zielono, gdy ostatnim postem w rozmowie jest post pochodzący od administratora. Gdy ostatnim postem w obrębie kanału jest wiadomość od klienta, zakładka wyświetla się na czerwono. Administrator może zakończyć rozmowę, klikając w przycisk „Zakończ rozmowę” (taką samą opcję posiada klient sklepu). Podobny efekt odnosi kliknięcie w przycisk x, dostępny przy każdej zakładce, który jednocześnie usuwa tę zakładkę.

pinezka

Uwaga! Administrator musi na bieżąco dbać o to, żeby posiadać otwarte kanały. Każda rozpoczęta, a następnie zakończona rozmowa zamyka kanał, ale nie powoduje otwarcia nowego. Istnieje jednak możliwość, aby po każdorazowym zakończeniu rozmowy (czy to przez klienta, czy przez administratora) automatycznie był otwierany nowy kanał. W tym celu pole formularza Automatycznie otwórz nowy kanał po zakończeniu rozmowy należy ustawić na Tak. Przycisk Archiwum otwiera nowe okienko, w którym można prześledzić dotychczas prowadzone rozmowy.

Ankiety – opinie o zamówionych produktach (wysyłane e-mailem)

Ankiety

1. Po zdefiniowanej na stałe liczbie dni od złożenia zamówienia, do klienta jest wysyłana wiadomość e-mail z linkami do formularzy (dla każdego produktu osobny link), gdzie klient może ocenić i skomentować dany zakupiony produkt.

2. Po zdefiniowanej na stałe liczbie dni od momentu jak zamówienie otrzyma status 'Odebrane' wysyłany jest mail z prośbą o wystawienie opinii do zamówionych produktów. Wiadomość e-mail zawiera link, który wywołuje formularz z listą produktów i możliwością wystawienia komentarza i oceny (skala od 1 do 5) dla wszystkich produktów z zamówienia.

Opcje 1 oraz 2 są do wyboru w momencie wdrożenia sklepu.

info

Oceny i komentarze dopisywane są do produktów przy wykorzystaniu standardowego modułu sklepu internetowego, który dostępny jest na stronie z opisem produktu. Opinie pochodzące z ankiet pozakupowych otrzymują domyślnie status „Potwierdzony zakup”.

Sondy

Sondy

Moduł umożliwia tworzenie przez administratora sond w ramach sklepu internetowego. Sonda składa się z jednego pytania i kilku zdefiniowanych odpowiedzi. Sonda wyświetla się na stronach sklepu, dając użytkownikom możliwość głosowania, czyli zaznaczenia jednej z wyświetlonych odpowiedzi. Każdy oddany głos dokonuje wpisu w bazie danych. Istnieje możliwość wyświetlenia wyników w postaci zestawienia ilościowego oddanych głosów.


Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.