Integracja sklepu internetowego z Baselinker

Baselinker to narzędzie, dzięki któremu możliwe jest zintegrowanie sklepu internetowego z innymi systemami – typu Marketplace, oprogramowaniem księgowym, ERP, hurtowniami. Omawiany moduł umożliwia wymianę danych (poprzez API) między oprogramowaniem sklepu internetowego AptusShop a platformą Baselinker w zakresie produktów oraz zamówień.

integracja z baselinker

Informacje o produktach

Moduł wysyła aktualne dane o produktach ze sklepu internetowego na platformę Baselinker. Dane o produktach przekazywane są w formacie JSON poprzez API na żądanie pochodzące z konta w systemie Baselinker. Przesyłane dane oprócz podstawowych informacji obejmują również kategorię (grupę towarową), producenta, a także aktualny stan magazynowy i cenę produktu.

Informacje o zamówieniach

Moduł integracyjny obsługuje także komunikację w zakresie odbierania i wysyłania danych o zamówieniach.

Zamówienia zewnętrzne (pochodzące z Baselinker)

info

Ta funkcjonalność służyć może do obsługi zamówień, które zostały złożone w zewnętrznych systemach Marketplace (takich jak Allegro, Amazon, Erli itp.) i zostają następnie przekazane do platformy Baselinker, a docelowo mają być obsługiwane przy pomocy oprogramowania sklepu internetowego AptusShop.

Zamówienia istniejące w platformie Baselinker mogą zostać przesłane (poprzez API) do sklepu internetowego AptusShop z żądaniem ich zapisu w bazie danych sklepu jako nowe zamówienie. Zamówienia takie mogą być następnie obsługiwane / modyfikowane zgodnie z funkcjonalnością sklepu AptusShop.

Dalsza komunikacja między Baselinker a AptusShop dotycząca tych zamówień może odbywać się w dwóch kierunkach w następującym zakresie:

na żądanie pochodzące z konta w systemie Baselinker (przekazywane poprzez API) oprogramowanie sklepu AptusShop przekazuje do Baselinker aktualne dane zamówienia, łącznie ze statusem i z numerem listu przewozowego, jeśli taki list był wygenerowany po stronie oprogramowania AptusShop w ramach integracji z systemem firmy kurierskiej (integracja z oprogramowaniem firmy kurierskiej nie jest elementem integracji z platformą Baselinker – wymagane jest wdrożenie odrębnego modułu dodatkowego).

z platformy Baselinker (poprzez API) oprogramowanie AptusShop może odbierać aktualizację wybranych danych zamówienia:

  • status zamówienia;
  • numer listu przewozowego, jeśli był wygenerowany po stronie systemu Baselinker;
  • status płatności (wyłącznie jako informacja czy zamówienie jest opłacone w całości).

Na etapie wdrożenia modułu można ustalić jakie dane (z powyżej wypisanych) oprogramowanie AptusShop będzie odbierać.

Zamówienia złożone w sklepie internetowym AptusShop

info

Ta funkcjonalność może służyć przede wszystkim do przekazywania danych o zamówieniach ze sklepu AptusShop do zewnętrznych systemów księgowych lub ERP za pośrednictwem systemu Baselinker. W efekcie uzyskujemy integrację między sklepem AptusShop a systemem księgowym lub ERP, gdzie przekaźnikiem danych jest system Baselinker.

na żądanie pochodzące z konta na platformie Baselinker (przekazywane poprzez API) oprogramowanie sklepu AptusShop przekazuje do Baselinker wszystkie dane dla nowych zamówień, łącznie ze statusem i informacją o płatności.

dalsza obsługa zamówień (zmiana statusu, obsługa listów przewozowych) odbywa się zgodnie z punktem a i b powyżej.

Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.