Importy cen i stanów magazynowych z kilku źródeł danych

Coraz większa liczba naszych klientów aktywnie wykorzystuje kilka źródeł danych o produktach i cenach (hurtownie, dystrybutorzy). Ręczna aktualizacja bazy danych sklepu internetowego w takim przypadku mogłaby sprawiać spore problemy.

Dlatego proponujemy specjalną funkcjonalność importu cen i stanów magazynowych z wielu źródeł, której zadaniem jest integrowanie ofert (cenników) pochodzących od różnych dostawców. Moduł ten w trakcie importu wybiera najkorzystniejszą ofertę, a następnie wylicza cenę dla wszystkich poziomów cenowych w sklepie na podstawie tabeli marż.

Funkcjonalność taka, oprócz importu cen, umożliwia także
równoczesne wykorzystanie kilku alternatywnych identyfikatorów produktu:

  • indeksu towarowego
  • kodu ean
  • kodów bloz7 i bloz12 (dla aptek)
  • indywidualnych identyfikatorów hurtowni
  • Definicja produktu przy zastosowaniu omawianego modułu importu posiada dodatkowe identyfikatory produktów, które wprowadzane są za pośrednictwem panelu administracyjnego.
  • Panel administracyjny wyposażony jest ponadto w konfigurator importów, umożliwiający automatyczne pobieranie danych z kilku predefiniowanych formatów (db, csv, xml) wraz z opcjami ustawień importu (mapowanie pól importu, ustawienia separatorów w plikach itp.).
Import cen

System automatycznie pobiera dane o cenach i stanach magazynowych z różnych źródeł (np. cenników hurtowych). Wybiera najtańszego dostawcę, u którego produkt występuje, znajdując cenę referencyjną produktu. Następnie, korzystając z cen zdefiniowanych w rozbudowanym kreatorze marż, system sklepu wylicza ceny dla wszystkich zdefiniowanych poziomów cen.

W przypadku wykrycia zmiany ceny o większą wartość (procentowo), niż zadana w panelu administracyjnym – moduł wstrzymuje aktualizację ceny produktu i informuje o tym w specjalnym panelu ostrzeżeń. Administrator sklepu internetowego może następnie zaakceptować lub odrzucić zmiany cen wybranych produktów lub wszystkich zaznaczonych na liście.

Możliwość nadzoru nad cenami i wychwytywania zbyt dużych skoków cen dla danych produktów może mieć niemałe znaczenie dla wizerunku oferty sklepu. Tego typu zmiany cen są najczęściej wynikiem np. błędów w cenniku hurtowni.

  • Omawiany moduł został wyposażony także w rozbudowane logi, pozwalające śledzić zmiany cen w powiązaniu ze źródłem ich pochodzenia w kontekście konkretnej aktualizacji cen. Daje to możliwość kontroli cen u dostawców.
  • Ponadto moduł importu cen z wielu źródeł posiada dodatkową funkcję nadrzędnego importu cenników (w formacie csv) – pozwalającą na nadpisanie wyliczonych cen dla wybranych produktów. Funkcja ta pozwala na wprowadzanie cenowych ofert specjalnych w sklepie internetowym (np. dla produktów wybranego producenta).
pinezka

Moduł importu może być uruchamiany automatycznie kilka razy dziennie bądź ręcznie przez administratora z poziomu panelu administracyjnego.


Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.