Prawo w sklepach internetowych

Prawo w sklepach internetowych

Wydawałoby się, że przy sprzedaży przez Internet obowiązują nas dokładnie te same przepisy prawne, jak w przypadku handlu tradycyjnego. Jednak warunki handlu elektronicznego, przez odległość i brak bezpośredniego kontaktu kupującego ze sprzedającym (a właściwie z przedmiotem) są zdecydowanie inne. W związku z tym na potrzeby nowej formy zawierania umów (na odległość) powstało wiele przepisów regulujących tę nową formę sprzedawania. Każdy właściciel sklepu internetowego powinien wiedzieć, jak tworzyć regulamin sklepu, aby sprzedawać zgodnie z prawem.

Zmiany prawne dotyczące sklepów internetowych

Zmiany prawne dotyczące sklepów internetowych po 25 grudnia 2014 r.

W związku z ustawą o prawach konsumenta, która reguluje m.in. sprzedaż „na odległość”, publikujemy gościnny artykuł p. Beaty Sałdan – radczyni prawnej, która zajmuje się m.in. przygotowywaniem nowych regulaminów oraz przeprowadzaniem audytów regulaminów sklepów internetowych. Zapraszamy do lektury wszystkich właścicieli e-sklepów. Tekst wyjaśnia jakie zmiany trzeba będzie wprowadzić nie tylko w regulaminach, ale także w formularzach i funkcjonalnościach.

więcej

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

W artykule mec. Beaty Sałdan – Radcy prawnego, która zajmuje się m.in. kompleksową obsługą prawną w tym, kwestiami prawnymi w e-commerce, tematyką praw autorskich, znajdą Państwo szczegółowe informacje nt. tego nowego, alternatywnego do procesu sądowego, sposobu rozwiązywania sporów z konsumentami.

więcej

RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

RODO zostało uchwalone m.in. po to, aby zapewnić spójny stopień ochrony osób fizycznych we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, zapobiegać rozbieżnościom hamującym swobodny przepływ danych osobowych na rynku wewnętrznym, zagwarantować podmiotom gospodarczym pewność prawa i przejrzystość, a osobom fizycznym - ten sam poziom prawnie egzekwowalnych praw oraz obowiązków i zadań administratorów i podmiotów przetwarzających, a także by zapewnić równoważne kary oraz skuteczną współpracę organów nadzorczych z różnych państw członkowskich EU.

więcej

Zmiany przepisów B2B

Zmiany przepisów B2B obowiązujące od roku 2021

Od 1 stycznia 2021 roku na sprzedających, także za pośrednictwem sklepów internetowych czekają zmiany w przepisach dotyczące poszerzenia kręgu podmiotów, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumenta.

więcej

Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.