Sklep internetowy z modułem aukcyjnym

Moduł sprzedaży produktów w formie aukcji w sklepie internetowym

Moduł aukcyjny

Moduł umożliwia administratorowi sklepu oznaczanie wybranych produktów jako sprzedawane w formie aukcji. W takim wypadku cena produktu podana przez administratora będzie stanowić cenę wywoławczą produktu. Dodatkowo administrator może określić: datę oraz godzinę zakończenia aukcji, liczbę dostępnych przedmiotów, minimalną wartość postąpienia (wyrażoną kwotowo lub jako procent aktualnej ceny produktu) oraz (opcjonalnie) dodatkową cenę umożliwiającą natychmiastowy zakup produktu („Kup teraz”).
Włączenie opcji aukcji nie jest możliwe dla produktów posiadających parametry lub warianty wybierane przez użytkownika, a także dla produtków będących wielopakiem.

Użytkownicy przeglądający ofertę sklepu nie mają możliwości włożenia do koszyka produktu oferowanego w formie aukcji bezpośrednio z listy produktów.

Na karcie takiego produktu możliwe jest natomiast:

 • złożenie własnej oferty cenowej (wyłącznie dla zalogowanych użytkowników) która jest nie mniejsza od ceny wywoławczej oraz większa od najwyższej dotychczas złożonej oferty o co najmniej wartość postąpienia. W przypadku gdy liczba dostępnych przedmiotów na aukcji jest większa niż 1, użytkownik ma także możliwość podania liczby interesujących go przedmiotów;
 • włożenie produktu do koszyka, wyłącznie pod warunkiem, że administrator podał cenę umożliwiającą natychmiastowy zakup produktu oraz aktualna najwyższa oferta cenowa jest od niej niższa;
 • przeglądanie listy dotychczas złożonych ofert. Lista zawiera: imię użytkownika, datę oraz godzinę złożenia oferty, a także jej kwotę.
Moduł aukcyjny

Po zakończeniu terminu trwania aukcji, znika ona z oferty sklepu, a oprogramowanie wyznacza zwycięzcę (lub zwycięzców) aukcji. Zwycięzcą zostaje zawsze osoba, która złożyła najwyższą ofertę, a także (w przypadku gdy liczba dostępnych przedmiotów była większa niż 1) kolejni użytkownicy według wartości złożonych ofert, dla których liczba dostępnych przedmiotów będzie wystarczająca.

Zwycięzcy aukcji zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej (na podany przez nich adres e-mail). Wysłana wiadomość zawiera link umożliwiający włożenie produktu do koszyka oraz finalizację zamówienia.

Dodatkowo, w swoim panelu, użytkownicy będą mieli dostępne 2 zakładki umożliwiające przeglądanie:

 • listy aukcji, w których biorą udział
 • listy aukcji wygranych, z możliwością włożenia produktu do koszyka.

Moduł wystawiania produktów do sprzedaży przez użytkowników sklepu

Moduł ten umożliwia zalogowanym użytkownikom sklepu wystawianie własnych aukcji. Podczas wystawiania aukcji użytkownik ma możliwość podania:

Aukcje
 • nazwy sprzedawanego przedmiotu,
 • opisu przedmiotu,
 • zdjęcia przedmiotu,
 • ceny wywoławczej,
 • ceny umożliwiającej natychmiastowy zakup (opcjonalnie),
 • ceny za wysyłkę przedmiotu,
 • liczby dostępnych przedmiotów,
 • grupy towarowej do której przedmiot należy,
 • czasu trwania aukcji (wyrażonej w dniach).

Po wystawieniu przedmiotu na aukcję użytkownik nie ma możliwości zmiany powyższych danych. Może jedynie zakończyć aukcję przed czasem.

Dla przedmiotów sprzedawanych przez użytkowników sklepu, na karcie produktu wyświetlana jest informacja o imieniu oraz nazwisku sprzedającego. Dostępny jest także formularz umożliwiający wysłanie wiadomości e-mail do sprzedającego.

Po zakończeniu aukcji, w której złożono przynajmniej jedną ofertę do sprzedawcy oraz zwycięzców aukcji wysyłana jest wiadomość e-mail zawierająca pełne dane drugiej strony transakcji (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, telefon, adres e-mail). Finalizacja transakcji dokonywana jest poza oprogramowaniem sklepu.


Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.