Projekt graficzny sklepu internetowego

Specjalnością AptusShop jest kompleksowe projektowanie sklepów internetowych.
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty wykonania profesjonalnego projektu grafiki stron sklepu, w wyniku czego wdrażany sklep zyska nowy wizerunek.

Projekt graficzny

Przygotowując projekt sklepu internetowego staramy się jak najlepiej dostosować wygląd sklepu do Państwa branży oraz oferowanego asortymentu.

Przed rozpoczęciem prac lub po przedstawieniu projektu sklepu internetowego mogą Państwo zgłaszać uwagi, dzięki czemu mają Państwo wpływ na to, jak sklep będzie finalnie wyglądał.

Projektowanie sklepu internetowego rozpoczyna się od konsultacji oraz przygotowania wstępnego planu.

Po zatwierdzeniu przez Państwa przygotowanej koncepcji wdrożymy wykonany projekt, integrując go ze sklepem AptusShop.

Projekt sklepu internetowego oferujemy w rożnych wariantach, zależnych od przeznaczonego na ten cel budżetu.
Poniżej przedstawiamy proponowane możliwości, związane z projektowaniem Państwa witryny.

Projektowanie sklepu internetowego – warianty dostosowane do potrzeb klientów

Projekt platynowy

Wariant "platynowy"

W ramach tej opcji wykonywany jest projekt graficzny, który obejmuje stylistykę całego sklepu zgodnie z poniższym opisem. Przed rozpoczęciem prac lub w trakcie wykonywania projektu mogą Państwo zadecydować o zmianie rozmieszczenia poszczególnych elementów na stronach sklepu w poniżej opisanym zakresie lub pozostawić rozmieszczenie elementów niezmienione w stosunku do wersji demonstracyjnej sklepu.

Zakres prac:

 • wykonanie projektu grafiki nagłówka sklepu obejmującego rozmieszczenie następujących elementów: logotyp (dostarczony przez zamawiającego), menu główne, wyszukiwarka tekstowa, okienko podsumowania koszyka oraz przyciski logowania i rejestracji;
 • zaprojektowanie stylistyki elementów, które występują w lewej szpalcie strony (menu, elementy nawigacyjne) oraz stylistyki nagłówków, które występują w obszarze roboczym (w którym wyświetlana jest np. lista produktów, opis produktu);
 • wykonanie grafiki przycisku „do koszyka”;
 • zaprojektowanie stylistyki ramki produktu (wyświetlanej na liście produktów) w zakresie rozmieszczenia następujących elementów: zdjęcie produktu, nazwa produktu, krótki opis, cena, przycisk „do koszyka”;
 • zaprojektowanie stylistyki treści wyświetlanej na stronie z opisem produktu w zakresie rozmieszczenia następujących elementów: zdjęcie produktu, nazwa produktu, opis produktu, cena, przycisk „do koszyka”, galeria zdjęć, przyciski funkcyjne;
 • wykonanie projektu stylistyki wyświetlania stopki strony (obszar witryny zawierający menu dolne, okienko newslettera);
 • zaprojektowanie stylistyki strony procesu składania zamówienia (nagłówek pokazujący krok składania zamówienia, ramka wyboru przesyłki / rodzaju płatności, tabela z produktami w koszyku, sekcja przedstawiająca wypełnione dane kupującego);
 • dostosowanie kolorystyki pozostałych elementów występujących w sklepie do zaprojektowanych elementów;
 • wykonanie grafiki jednego bannera, który wyświetlany będzie w sliderze na stronie głównej;
 • wykonanie dodatkowej wersji bannera wyświetlanego w sliderze na stronie głównej dla rozdzielczości < 740 pikseli;
 • zaprojektowanie stylistyki elementów nawigacyjnych w sliderach (bannerowym i produktowym na stronie głównej);
 • (*) modyfikacja kolorystyki, wielkości oraz kroju czcionek;
 • (*) umieszczenie stałego elementu graficznego w nagłówku sklepu (w obszarze pomiędzy logotypem a oknem prezentującym podsumowanie koszyka) lub umieszczenie tła w nagłówku pomiędzy górną krawędzią strony a linią menu głównego;
 • (*) zaprojektowanie tła witryny prezentowanego po jej bokach;
 • (*) utworzenie dodatkowego menu poziomego w obszarze nagłówka sklepu;
 • (*) przeniesienie okienka newslettera w inne miejsce strony;
 • (*) zamieszczenie stałego elementu graficzno-tekstowego prezentowanego na wszystkich stronach sklepu, np. w stopce sklepu;
 • (*) umieszczenie lewej szpalty (która wyświetla m.in. listę grup towarowych) na wszystkich podstronach sklepu;
 • (*) umieszczenie prawej szpalty na wszystkich podstronach sklepu;
 • (*) zmiana kolejności wyświetlania elementów w obrębie lewej/prawej szpalty oraz w obszarze roboczym strony.
info

W ramach projektu przedstawiane są do akceptacji pliki graficzne w formacie JPG przedstawiające następujące ekrany: strona główna sklepu, strona grupy towarowej (lista produktów), strona z opisem produktu. Elementy oznaczone (*) wykonywane są na życzenie zamawiającego w trakcie wykonywania prac graficznych. Szata graficzna panelu administracyjnego sklepu pozostaje niezmieniona.

Projekt złoty

Wariant "złoty"

W ramach tej opcji wykonywany jest projekt graficzny, który obejmuje stylistykę całego sklepu zgodnie z poniższym opisem. Rozmieszczenie elementów na stronach sklepu pozostaje niezmienione w stosunku do wersji demonstracyjnej sklepu.

Zakres prac:

 • wykonanie projektu grafiki nagłówka sklepu, obejmującego rozmieszczenie następujących elementów: logotyp (dostarczony przez zamawiającego), menu główne, wyszukiwarka tekstowa, okienko podsumowania koszyka oraz przyciski logowania i rejestracji;
 • zaprojektowanie stylistyki nagłówków, które występują w lewej szpalcie strony (np. na stronie grupy towarowej) oraz w obszarze roboczym (w którym wyświetlany jest np. lista produktów, opis produktu);
 • projektowanie grafiki przycisku „do koszyka”;
 • dostosowanie kolorystyki pozostałych elementów występujących w sklepie do zaprojektowanych elementów;
 • wykonanie grafiki jednego bannera, który wyświetlany będzie w sliderze na stronie głównej;
 • (*) umieszczenie stałego elementu graficznego w nagłówku sklepu (w obszarze pomiędzy logotypem a oknem prezentującym podsumowanie koszyka) lub umieszczenie tła w nagłówku pomiędzy górną krawędzią strony a linią menu głównego;
 • (*) modyfikacja kolorystyki, wielkości oraz kroju czcionek.
info

W ramach projektu przedstawiane są do akceptacji pliki graficzne w formacie JPG przedstawiające następujące ekrany: strona główna sklepu, strona grupy towarowej (lista produktów), strona z opisem produktu. Elementy oznaczone (*) wykonywane są na życzenie zamawiającego w trakcie wykonywania prac graficznych. Szata graficzna panelu administracyjnego sklepu pozostaje niezmieniona.

Opcjonalne elementy dodatkowe

W przypadku projektu graficznego w wariancie „złotym” istnieje możliwość dokupienia wybranych elementów, które wchodzą w skład specyfikacji projektu w wariancie „platynowym”:

 • zaprojektowanie stylistyki elementów, które występują w lewej szpalcie strony (menu, elementy nawigacyjne);
 • zaprojektowanie stylistyki treści wyświetlanej na stronie z opisem produktu w zakresie rozmieszczenia następujących elementów: zdjęcie produktu, nazwa produktu, opis produktu, cena, przycisk „do koszyka”, galeria zdjęć, przyciski funkcyjne;
 • wykonanie projektu stylistyki wyświetlania stopki strony (obszar witryny zawierający menu dolne, okienko newslettera);
 • wykonanie dodatkowej wersji bannera wyświetlanego w sliderze na stronie głównej dla rozdzielczości < 740 pikseli;
 • zaprojektowanie stylistyki elementów nawigacyjnych w sliderach (bannerowym i produktowym na stronie głównej).
Projekt srebrny

Wariant "srebrny"

Wariant "srebrny" obejmuje projekt sklepu internetowego, który wyświetlany jest w wersji demonstracyjnej sklepu. Elementy stałe, które występują w wersji demonstracyjnej (w szczególności menu, nagłówki, przyciski) podlegają zmianie tylko w zakresie przewidzianym w poniższym opisie. Rozmieszczenie elementów na stronach sklepu pozostaje niezmienione w stosunku do wersji demonstracyjnej sklepu.

Zakres prac:

 • umieszczenie logotypu (dostarczonego przez zamawiającego) w nagłówku sklepu;
 • modyfikacja wiodącej kolorystyki sklepu dla następujących elementów: paska menu głównego, nagłówków, przycisków na stronie z opisem produktu, przycisku „do koszyka” oraz ceny;
 • wykonanie grafiki jednego bannera, który wyświetlany będzie w sliderze na stronie głównej;
 • (*) modyfikacja stylistyki paska menu głównego oraz nagłówków w zakresie zaokrągleń narożników (możliwy również brak zaokrągleń);
 • (*) modyfikacja kolorystyki, wielkości oraz kroju czcionek.
info

W ramach projektu przedstawiany jest do akceptacji plik graficzny w formacie JPG przedstawiający wygląd przykładowego ekranu (strona główna sklepu). Elementy oznaczone (*) wykonywane są na życzenie Zamawiającego w trakcie wykonywania prac graficznych. Szata graficzna panelu administracyjnego sklepu pozostaje niezmieniona.

Porównanie wersji projektów oprawy graficznej sklepu

Zakres prac S Z P
Umieszczenie logo w nagłówku sklepu
Modyfikacja wiodącej kolorystyki elementów sklepu
Modyfikacja stylistyki menu i nagłówków w zakresie zaokrągleń narożników
Modyfikacja kolorystyki, wielkości oraz kroju czcionek
Wykonanie bannera wyświetlanego na stronie głównej
Wykonanie projektu grafiki nagłówka sklepu (obszar witryny zawierający logo, okienko wyszukiwarki, menu główne, przyciski logowania, rejestracji i koszyka) 
Umieszczenie stałego elementu graficznego lub tła w nagłówku sklepu (na życzenie zamawiającego) 
Zaprojektowanie stylistyki nagłówków 
Wykonanie grafiki przycisku „do koszyka” 
Zaprojektowanie stylistyki elementów, które występują w lewej szpalcie strony (menu, elementy nawigacyjne) 
Wykonanie projektu stylistyki wyświetlania stopki strony (obszar witryny zawierający menu dolne, okienko newslettera) 
Zaprojektowanie stylistyki treści wyświetlanej na stronie z opisem produktu (karta produktu) 
Wykonanie dodatkowej wersji bannera wyświetlanego na stronie głównej dla rozdzielczości < 740 pikseli 
Zaprojektowanie stylistyki elementów nawigacyjnych w sliderach (bannerowym i produktowym na stronie głównej) 
Zaprojektowanie tła strony prezentowanego po jej bokach (na życzenie zamawiającego)  
Zaprojektowanie stylistyki elementów graficznych strony procesu składania zamówienia  
Umieszczenie lewej szpalty na wszystkich podstronach sklepu (na życzenie zamawiającego)  
Umieszczenie prawej szpalty na wszystkich podstronach sklepu (na życzenie zamawiającego)  
Przeniesienie okienka newslettera w inne miejsce strony (na życzenie zamawiającego)  
Zaprojektowanie stylistyki ramki produktu  
Dodatkowe menu poziome w nagłówku (na życzenie zamawiającego)  
Stały element graficzno-tekstowy prezentowany na wszystkich stronach sklepu, np. w stopce sklepu (na życzenie zamawiającego)  
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w obrębie lewej/prawej szpalty lub w obszarze roboczym strony (na życzenie zamawiającego)  

S – Wariant "srebrny"

Z – Wariant "złoty"

P – Wariant "platynowy"

– elementy opcjonalne wykonywane za dodatkową opłatą (dotyczy wyłącznie wariantu „złotego”)

Logo + standardowa oprawa graficzna

Istnieje możliwość zakupu sklepu AptusShop w standardowej oprawie graficznej, zgodnej z wyglądem wersji demonstracyjnej sklepu. Na życzenie w nagłówku sklepu może zostać umieszczone logo dostarczone przez klienta.

Kciuk w górę

Istnieje również możliwość indywidualnego ustalenia wymaganej funkcjonalności oraz nakreślenie wyglądu sklepu. W takim przypadku po przekazaniu nam szczegółowych wytycznych przedstawimy indywidualną wycenę dotyczącą zaprojektowania sklepu internetowego.

Rozdzielczość ekranu

Rozdzielczość ekranu

Część sklepu dostępna dla klientów przystosowana jest do pracy w stałej rozdzielczości ekranu, która standardowo wynosi 1280 pikseli szerokości. Ze względu na dużą popularność urządzeń mobilnych rekomendujemy wdrożenie szaty graficznej działającej w trybie RWD (Responsive Web Design), czyli trybie dopasowywania ekranu roboczego do wielkości ekranu urządzenia. Nasza oferta projektowania sklepów internetowych w tym zakresie została przedstawiona na kolejnej podstronie.


Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.