Zarządzanie bazą produktów

Zarządzanie bazą produktów

Baza produktów

Baza danych produktów sklepu internetowego AptusShop oprócz standardowych atrybutów produktów takich jak nazwa, opis, zdjęcie i cena posiada szereg atrybutów dodatkowych, które służą do tego, aby jak najlepiej opisać i skategoryzować asortyment. Panel administracyjny zapewnia możliwość dodawania, edycji i usuwania produktów wraz z wszystkimi opisującymi je atrybutami.

Każdy produkt w bazie danych posiada następujące pola:

 • nazwa;
 • nazwa do druku - drukowana na paragonach fiskalnych lub fakturach;
 • indeks towarowy - unikatowy identyfikator produktu;
 • jednostka miary, w której sprzedawany jest dany produkt;
 • opis krótki - prezentowany na liście produktów;
 • opis pełny - prezentowany na stronie z opisem szczegółowym produktu;
 • priorytet wyszukiwania - umożliwia zmianę sortowania produktów na liście wyszukiwania w sklepie;
 • dokładność zakupu towaru - służy do określenia minimalnej ilości produktu, jaką może kupić klient;
 • flaga dostępny/niedostępny - oznacza, czy produkt jest aktualnie dostępny w sprzedaży; atrybut występuje przy braku obsługi stanów magazynowych;
 • ilość na stanie, ilość minimalna - informacja o liczbie egzemplarzy produktu na stanie oraz określenie minimalnej ilości produktu na stanie, poniżej której produkt staje się niedostępny. Atrybuty te występują tylko w przypadku włączenia obsługi stanów magazynych (funkcjonalność uruchamiana na życzenie klienta na etapie wdrożenia sklepu);
 • ceny produktu (dla każdego ze zdefiniowanych przez administratora poziomów cen);
 • flaga widoczny/niewidoczny - umożliwia ukrywanie poszczególnych produktów;
 • przypisanie do promocji - produkt może należeć do dowolnej liczby promocji zdefiniowanych przez administratora;
 • przypisanie do grupy towarowej - produkt może należeć do wielu grup towarowych zdefiniowanych przez administratora;
 • zdjęcia prezentujące produkt: zdjęcie małe wyświetlane na liście produktów, zdjęcie duże wyświetlane w szczegółach produktu (identyczne jak zdjęcie małe) oraz zdjęcie pop-up (dowolne inne zdjęcie wyświetlane jako powiększenie);
 • galeria zdjęć;
 • wartości słowników - słowniki służą do określenia dodatkowych atrybutów kategoryzujących produkty, takich jak np. producent, autor, zastosowanie itp.;
 • parametry - przez wprowadzenie wartości parametrów dajemy klientowi możliwość dokonania wyboru określonych cech produktu (takich jak np. kolor czy rozmiar) w trakcie dokonywania zakupu;
 • (opcjonalnie) koszty dodatkowe, które zwiększają cenę produktu w zależności od wartości parametru lub słownika;
 • tabela cech - po jej wprowadzeniu na stronie z opisem produktu wyświetlona będzie tabela prezentująca cechy produktu.

Opisy produktów

Opisy produktow

Opisy produktów, jakie prezentowane są na stronach sklepu, wprowadzane są przy pomocy edytora, który zapewnia funkcje formatowania tekstu oraz wstawiania zdjęć.

Administrator, oprócz możliwości wpisania zwykłego tekstu posiada następujące możliwości:

 • formatowanie tekstu: pogrubienie, kursywa, podkreślenie, podniesienie (indeks górny), przekreślenie;
 • wstawianie nagłówka (różne poziomy);
 • wstawianie list: nienumerowanych i numerowanych;
 • wstawianie zdjęcia (grafiki);
 • wstawianie galerii zdjęć;
 • wstawianie linku wewnętrznego (do innych stron wewnątrz sklepu internetowego) bądź zewnętrznego.

Grupy towarowe (kategorie produktów)

Grupy towarowe

Grupy towarowe służą do ułożenia asortymentu w podstawowe kategorie. Panel administracyjny AptusShop umożliwia stworzenie hierarchicznej (drzewiastej) struktury grup towarowych.

Grupy towarowe w większości zastosowań wyświetlane są jako odrębne menu dla klientów, którzy przeglądają ofertę zgodnie z przyjętem układem kategorii produktów.

Każda wprowadzona do systemu grupa towarowa może posiadać opis i zdjęcie, które wyświetlane są u góry strony podczas prezentacji produktów lub grup podrzędnych z wybranej grupy.

Jednostki miary

Jednostki miary

Administrator może samodzielnie definiować jednostki miary, w jakich sprzedawane są produkty.

Parametry produktów

Parametry produktów

AptusShop umożliwia zdefiniowanie dowolnej liczby parametrów, opisujących różne odmiany tego samego produktu (np. kolor, rozmiar, materiał, itp.), które nie mają wpływu na cenę. Klient dokonuje wyboru wartości konkretnego parametru, podczas umieszczania produktu w koszyku, np. wybiera koszulę w wybranym kolorze.

Rejestr stawek VAT

Rejestr stawek VAT

Panel administracyjny zapewnia samodzielne wprowadzanie stawek VAT poprzez definiowanie nazwy i wysokości stawki. Dla każdej stawki można wprowadzić dodatkowo kod literowy drukowany na paragonie.

Słowniki i wartości słowników

Słowniki służą do dodatkowej kategoryzacji produktów według określonego atrybutu, np. producenta, autora, zastosowania itp. Zdefiniowane słowniki mogą być wykorzystywane podczas wprowadzania produktów, ułatwiając późniejsze ich wyszukiwanie.

Przy definiowaniu słownika można wybrać jego rodzaj spośród następujących opcji:

Słowniki i wartości słowników
 • select - rozwijana lista wartości;
 • multiselect - lista wartości z możliwością wielokrotnego wyboru;
 • radio - pole jednokrotnego wyboru;
 • checkboxes - pole wielokrotnego wyboru;
 • multiedit - wartości słownika wprowadzane są bezpośrednio w polu edycyjnym, a dodawaniem i wyszukiwaniem już wprowadzonych wartości zajmuje się oprogramowanie sklepu bez udziału użytkownika.
info

Istnieje możliwość oznaczenia słownika tak, aby był on traktowany jak parametr. Przy takim rozwiązaniu podczas wkładania produktu do koszyka dany słownik będzie traktowany jak parametr - system zapyta klienta o wybór określonej wartości (np. rozmiaru ubrania). Jednocześnie słownik ten zachowa cechę charakterystyczą dla normalnego słownika, czyli możliwość wyszukiwania produktów poprzez ograniczenie listy wyświetlanych towarów do tych, które spełniają dane kryterium (np. rozmiaru). Zaletą takiego rozwiązania jest to, że dane są edytowane w jednym miejscu.

Uzależnienie ceny produktu od wartości parametru lub słownika

Istnieje możliwość uzależnienia ceny od wartości parametru bądź słownika, która przypisana jest do produktu. Administrator w definicji produktu ma możliwość przypisania kosztów dodatkowych, które podnoszą cenę normalną produktu o określoną kwotę dla każdej z istniejących wartości parametru bądź słownika. Dzięki temu, np. produkt w kolorze czerwonym może mieć inną cenę niż produkt w kolorze niebieskim czy zielonym.

Warianty produktów

Warianty produktów

Oprogramowanie sklepu AptusShop wspiera także obsługę produktów posiadających warianty - czyli odmiany tego samego produktu, które różnią się ceną, np. w zależności od materiału wykończenia, pojemności opakowania.

Produkty powiązane

Produkty powiązane

Produkty powiązane to zestaw produktów sprzedawanych łącznie po określonej cenie, z uwzględnieniem różnych stawek podatku VAT dla poszczególnych produktów składowych. Jest to funkcjonalność sklepu szczególnie przydatna w prowadzeniu księgarni internetowej - niektóre książki posiadają dołączone, np. płyty CD lub kasety o innej stawce VAT niż produkt podstawowy (książka).

Zarządzanie cenami produktów

Zarządzanie cenami

Sklep internetowy AptusShop posiada możliwość definiowania wielu poziomów cen, rozróżniając w ten sposób np. ofertę detaliczną od hurtowej. Przy kilku poziomach cen każdy produkt będzie miał zadane ceny dla każdego z istniejących poziomów. W takim przypadku każdy z klientów będzie miał przydzielony określony poziom cenowy i w zależności od tego po zalogowaniu klienta przy produktach będzie wyświetlała się inna oferta cenowa.

Oprócz definiowania poziomów cen, administrator sklepu posiada następujące narzędzia:

 • przeliczanie cen (automat umożliwiający przeliczanie cen według zadanych kryteriów);
 • zaokrąglanie cen (automat umożliwiający automatyczne zaokrąglanie cen zgodnie z zadanymi kryteriami oraz tworzenie ułamkowych końcówek, np. zmiana ceny z 90 PLN na 89,95 PLN).

Prezentacja dodatkowych cen

Oprogramowanie AptusShop począwszy od wersji 12 posiada mechanizmy wspomagające wyświetlanie najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed włączeniem promocji. Cena taka w przypadku sprzedaży promocyjnej wyświetlana jest klientom wyłącznie dla celów informacyjnych obok aktualnej ceny sprzedaży. Szczegółowy opis zastosowanych algorytmów w tym zakresie można przeczytać tutaj.

Ponadto na stronie z opisem produktu (karcie produktu) istnieje możliwość prezentacji cen oferowanych towarów w przeliczeniu na dowolnie przyjętą jednostkę pojemności (np. kilogram, litr). Taka cena podana w powszechnie i zwyczajowo stosowanych jednostkach nie jest ceną sprzedaży konkretnego produktu - jest podawana wyłącznie w celach informacyjnych, aby zapewnić klientowi porównywalność ceny podobnych produktów, które sprzedawane są w różnych pojemnościach (np. 100ml, 150ml, 250 ml). Przeliczenia odbywają się w oparciu o zdefiniowany słownik pojemności zawierający jednostki źródłowe (np. 100g, 250g), dla których zdefiniowane zostały przeliczniki dla docelowych jednostek (np. 1kg).

Import / Eksport danych o produktach i cenach

Import / Eksport danych o produktach i cenach

Panel administracyjny sklepu zaopatrzony jest w moduł wymiany danych (przy wykorzystaniu plików formatu CSV), pozwalający eksportować i importować informacje o produktach oraz aktualizować ceny produktów w sklepie. Pliki źródłowe (format CSV) mogą mieć odmienny układ kolumn, który nie jest zgodny ze standardowym układem pliku importu sklepu AptusShop. W celu umożliwienia importu takich plików moduł importu wyposażony jest w konfigurator, który umożliwia zdefiniowanie własnych typów importów, zawierających przypisania odpowiednich kolumn w pliku importu do odpowiednich pól w bazie danych sklepu.

Import zdjęć

Import zdjęć z lokalnego dysku lub z serwera FTP

Ręczne wprowadzanie dużej ilości zdjęć do produktów (zdjęcia główne + galerie) jest procesem czasochłonnym. Dlatego program sklepu internetowego AptusShop posiada opcję szybkiego importu zdjęć z lokalnego dysku lub ze wskazanego serwera FTP. Importowanym plikom należy jedynie nadać nazwy zgodne z głównym indeksem towarowym produktu, by sklep mógł automatycznie zaimportować je i przypisać do odpowiednich produktów.


Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.