Obsługa sklepu internetowego

Oprogramowanie sklepu AptusShop zawiera szeroki wachlarz funkcjonalności, które służą do bieżącego zarządzania sklepem i obsługi zamówień. Zarządzanie sklepem odbywa się za pomocą panelu administracyjnego, a dokonane w nim zmiany odnoszą automatyczny skutek na stronach sklepu, które prezentowane są klientom.


Zarządzanie bazą produktów

Administrator sklepu ma możliwość edycji, dodawania i usuwania produktów, które znajdują się w bazie danych. Zarządzanie obejmuje wszystkie parametry związane z produktem, jego cenę, opisy i zdjęcia. Więcej informacji na temat zarządzania bazą produktów znajduje się na osobnej stronie.

Obsługa sklepu internetowego

Zarządzanie treścią stron informacyjnych

Oprócz stron produktowych sklep powinien zawierać również strony informacyjne, które zawierają m.in. regulamin, informacje o firmie, dane kontaktowe itp. W tym celu panel administracyjny został zaopatrzony w system zarządzania treścią, który daje możliwość zamieszczania, jak i późniejszej zmiany takich stron. Więcej informacji na temat zarządzania treścią znajduje się na osobnej stronie.

Użytkownicy i administratorzy

Użytkownicy i administratorzy

Panel administracyjny sklepu umożliwia zarządzanie bazą danych klientów i administratorów (użytkowników obsługujących sklep). Rejestracja klientów w bazie danych sklepu nie jest obligatoryjna, tzn. klient może złożyć zamówienie w sklepie jako "gość serwisu" bez zakładania konta.

Baza danych administratorów posiada moduł uprawnień, dzięki czemu poszczególnym użytkownikom można udostępnić jedynie wybrane obszary panelu administracyjnego sklepu.

Zarządzanie płatnościami i kosztami dostawy

Zarządzanie płatnościami

Klient sklepu, składając zamówienie, wybiera rodzaj płatności i sposób, w jaki towar zostanie do niego dostarczony. Na podstawie dokonywanych wyborów, klient informowany jest o kosztach przesyłki.

Administrator może zdefiniować w sklepie wiele rodzajów przesyłek.
Każda taka definicja zawiera następujące parametry:

 • nazwę przesyłki lub formy transportu;
 • cenę przesyłki (netto lub brutto oraz stawkę VAT);
 • zakres wartości produktów w koszyku, dla którego dana przesyłka obowiązuje (dzięki temu można uzależnić koszty przesyłki od wartości zamówienia);
 • formę płatności (płatności definiowane są na etapie wdrożenia sklepu i podczas integracji z konkretnym autoryzatorem płatności);
 • wagę produktów (opcja ta pozwala na dodatkowe uzależnienie kosztów przesyłki od wagi towarów w koszyku) - funkcjonalność włączana jest na życzenie klienta na etapie wdrożenia sklepu.
System rabatowy

System rabatowy

System rabatowy umożliwia (niezależnie od mechanizmu poziomów cen i definiowania kosztów przesyłek) wprowadzenie w sklepie indywidualnych upustów dla klientów.

Administrator może zdefiniować dowolną ilość grup rabatowych, dla których wprowadza się progi kwoty zakupu, powyżej których zaczyna obowiązywać określona wysokość rabatu.

Danego klienta można następnie przypisać do wybranej grupy rabatowej, udzielając mu rabatu zgodnie ze zdefiniowanymi progami przynależnymi do tej grupy.

Łączenie zamówień

Łączenie zamówień

Zdarza się, że w krótkim odstępie czasu ten sam klient złoży więcej niż jedno zamówienie. W takim przypadku rozsądnym wydaje się wysłanie klientowi tylko jednej paczki, dzięki czemu obniżone zostaną koszty przesyłki. Ręczne przepisywanie produktów z kilku zamówień jest niewygodne i może spowodować błędy. Aby tego uniknąć, w panelu administracyjnym wprowadziliśmy opcję łączenia zamówień.

Dzięki prostemu w obsłudze kreatorowi można kilka zamówień scalić w jedno – wskazując jednocześnie, z którego zamówienia system ma skopiować dane klienta.

Obsługa zamówień

Obsługa zamówień

Moduł zamówień oprócz przeglądania zamówień składanych przez klientów sklepu pozwala na wykonywanie operacji na tych zamówieniach, które są istotne w trakcie ich obsługi.

Administrator ma możliwość:

 • wyszukiwania zamówień według różnych kryteriów (nazwa klienta, login klienta, numer zamówienia, status zamówienia, data złożenia zamówienia itp.);
 • edycji zamówienia (edycja, dodawanie lub usuwanie pozycji zamówienia, edycja danych klienta, zmiana przesyłki);
 • ręcznego wprowadzania zamówień (obsługa sprzedaży telefonicznej i mailowej);
 • wystawiania i drukowania faktur, w tym duplikatów i korekt;
 • wysłania korespondencji mailowej do klienta z wykorzystaniem sklepowej papeterii (oprogramowanie sklepu zapamiętuje tego typu zdarzenia w module CRM sklepu);
 • zmiany statusu zamówienia (złożone, potwierdzone, wysłane, odebrane, nieodebrane, anulowane itp.) i automatycznego mailowego informowania klienta o zmianie tego stanu;
 • przeglądania historii zdarzeń dotyczących wybranego zamówienia.

Statystyki

Statystyki

Oprogramowanie AptusShop udostępnia szereg statystyk, pozwalających na wgląd w różne aspekty działalności sklepu w zadanym przedziale czasu.

W panelu administracyjnym dostępne są następujące statystyki i zestawienia:

 • statystyka sprzedaży,
 • statystyka sprzedaży potwierdzonych,
 • statystyka wyszukiwań,
 • statystyka użytkowników,
 • miesięczna statystyka sprzedaży,
 • miesięczna statystyka sprzedaży potwierdzonych,
 • zestawienie zamówień niepotwierdzonych,
 • zestawienie zamówień nieodebranych,
 • zestawienie zamówień niezaakceptowanych,
 • zestawienie według statusu zamówień,
 • procentowy udział w sprzedaży dla towarów,
 • procentowy udział w sprzedaży dla klientów,
 • największe zamówienia,
 • towary bez sprzedaży,
 • klienci bez sprzedaży,
 • poziom sprzedaży w skali roku,
 • liczba odwiedzin w podziale na domeny,
 • liczba odwiedzin w skali miesiąca,
 • miesięczna statystyka odwiedzin dla poszczególnych domen,
 • najczęściej odwiedzane produkty,
 • najczęściej odwiedzane promocje,
 • najczęściej odwiedzane kategorie,
 • nieodwiedzane kategorie,
 • nieodwiedzane promocje,
 • nieodwiedzane produkty.

Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.