Różne warianty jednego produktu

Warianty produktu w sklepie internetowym

Produkt w sklepie internetowym oznacza najczęściej unikalną pozycję w bazie produktów, posiadającą swoją cenę, stan magazynowy i oczywiście identyfikator produktu. Zdarzają się jednak odstępstwa od tej sytuacji.

Niektóre produkty w sklepie internetowym, chociaż mają różne identyfikatory, z punktu widzenia użytkownika końcowego stanowią różne odmiany tego samego produktu. To powiązanie może być mniej lub bardziej oczywiste. Dla przykładu w aptece internetowej ten sam specyfik może występować w opakowaniu zawierającym dwanaście lub dwadzieścia cztery tabletki. Z punktu widzenia systemu aptecznego (np. KS Apteka) do oprogramowania sklepu internetowego przekazywane będą jako dwa odrębne produkty, posiadające inne identyfikatory, ceny i stany magazynowe, ale dla klienta to jest przecież ten sam produkt, występujący w dwóch wariantach. Bardziej jednoznaczna sytuacja będzie miała miejsce w sklepie odzieżowym, gdzie ten sam produkt, np. koszula, występuje w różnych rozmiarach. Hurtownia może przekazywać nam każdy rozmiar tej koszuli jako oddzielny produkt, ponieważ pomimo identycznej ceny będą miały odrębne identyfikatory i stany magazynowe. W niektórych sytuacjach może się nawet zdarzyć, że pod tym samym identyfikatorem, ze wspólną ceną i wspólnym stanem magazynowym będą występowały produkty, które dla klienta końcowego chcielibyśmy jednak zróżnicować, np. w internetowym sklepie mięsnym możemy zaoferować szynkę w kawałku lub w plastrach, a np. w internetowej perfumerii chcielibyśmy dać klientowi możliwość zamówienia produktu w opakowaniu ozdobnym. Dla różnych wyzwań stających przed sprzedawcą oprogramowanie sklepu internetowego AptusShop oferuje specjalne mechanizmy umożliwiające obsługę opisywanych sytuacji.

Warianty produktu

Podczas dodawania produktu w panelu administracyjnym sklepu internetowego oprogramowanie AptusShop udostępnia nam do wyboru trzy typy produktu: „normalny”, „z wariantami” i „posiadający podprodukty”. W opisywanym przykładzie z apteki internetowej, gdy ten sam specyfik występuje w dwóch różnych opakowaniach, posiadające dwa różne identyfikatory produktu, każdy z nich ma inną cenę i odrębny stan magazynowy, wówczas możemy wybrać „produkt z wariantami”. Dla tego typu produktu w panelu administracyjnym na karcie edycji produktu dostępna jest dodatkowa zakładka „Warianty”, gdzie możliwe jest dodanie wielu wariantów, z których każdy posiada nazwę, identyfikator, opis, zdjęcia, cenę, stan magazynowy (lub dostępność). Dla klientów sklepu na liście produktów wyświetlane jest zdjęcie produktu głównego i cena najtańszego wariantu z opisem „Cena od:”, natomiast na karcie produktu prezentowane są wszystkie warianty. Podczas dodawania do koszyka klient musi wybrać określony wariant produktu (z tego względu nie da się dodać do koszyka produktu wariantowego bezpośrednio z listy produktów).

Parametry produktu

W przypadku, gdy produkt ma jeden identyfikator i stan magazynowy, zastosowanie produktu wariantowego jest niemożliwe. W takiej sytuacji można skorzystać z parametrów produktu. Na karcie edycji produktu w panelu administracyjnym, w zakładce Parametry możliwe jest definiowanie wielu parametrów (jak np. kolor, opakowanie ozdobne itp.) i dla każdego z nich wpisywanie wartości, jakie dla danego produktu mają być dostępne do wyboru. Administrator ma wybór, czy parametr ma zmieniać cenę produktu, czy nie. Na przykład w przypadku opakowań ozdobnych możemy ustawić wartości: „brak” (bez dopłaty) i „opakowanie ozdobne” (+ 15 zł.). Jeżeli klient wybierze „opakowanie ozdobne” wówczas przy dodawaniu do koszyka system automatycznie doliczy kwotę z parametru do ceny każdej sztuki produktu dodanej do koszyka.

Słownik jako parametr

Parametry definiowane są indywidualnie dla każdego produktu osobno, jednak w wielu przypadkach ten sam parametr z tymi samymi wartościami do wyboru może być dostępny w wielu różnych produktach. Na przykład w internetowym sklepie odzieżowym możemy oferować produkty w różnych kolorach, tworząc wspólna dla wielu produktów listę kolorów do wyboru. W takim przypadku korzystne będzie wykorzystanie oferowanego przez oprogramowanie sklepu AptusShop mechanizmu Słowników. Podczas tworzenia nowego słownika możemy checkboxem zaznaczyć, że jest to „słownik jako parametr” i wpisać pytanie / komunikat wyświetlany w części sklepu dostępnej dla klientów na karcie produktu, np. „Wybierz kolor”. Dzięki wykorzystaniu słowników, oprócz możliwości wyboru konkretnego koloru produktu przy dodawaniu do koszyka, dajemy również możliwość łatwego filtrowania produktów według tego parametru. W ten sposób klient sklepu ma możliwość na przykład wyświetlenia listy produktów oferowanych w sklepie w wybranym kolorze.