Sklep internetowy, a prawo autorskie.

Sklep internetowy, a prawo autorskie. Prawo autorskie dla sklepu internetowego  - Sklepy Internetowe

W każdym sklepie internetowym zamieszczane są zdjęcia produktów oraz ich opisy, wraz z cenami i właściwościami, specyfikacją. Jako właściciele witryn zakupowych możemy podjąć się samodzielnego wykonania elementów prezentujących asortyment, jednak w przypadku dużego zaplecza produktów byłoby to niezwykle kosztowne i czasochłonne. Wystarczy wyobrazić sobie, że nasz sklep ma ich w posiadaniu kilka tysięcy.

Łatwo pokazać to na przykładzie sklepu z kosmetykami. Nietrudno domyślić się, że przy takim asortymencie klienci sklepu internetowego będą chcieli obejrzeć nie tylko zdjęcia produktu, ale będą pragnęli uzyskać również kompletne informacje o nim, niezbędne do podjęcia decyzji o zakupie (w przypadku kosmetyku, takie informacje jak skład, jego przeznaczenie, zalety stosowania, zalecenia, itd.). Właściwie można powiedzieć, że większość tekstu zamieszczonego przez producenta na tubce z kremem powinna znaleźć się na stronie produktu w naszym sklepie.

Oczywiście w przypadku produktów, które sprzedawane są również w wielu innych sklepach, najłatwiej użyć gotowych opisów i zdjęć. Skorzystać możemy np. z materiałów, jakie na swojej stronie udostępnia producent będący naszym dostawcą. Pamiętać jednak musimy o tym, że bez zgody właściciela praw autorskich zdjęcia czy tekstu, nie możemy tych materiałów wykorzystać i udostępniać w swoim sklepie. Naruszanie praw autorskich jest sankcjonowane karnie. Ponadto, dopuszczając się bezprawnego kopiowania czyjegoś autorstwa tekstów czy zdjęć, możemy narazić się na roszczenia odszkodowawcze.

Przepisy związane z tym zagadnieniem określone są w ustawie o Prawie autorskim, a także wynikają z niektórych przepisów Kodeksu karnego oraz Kodeksu cywilnego. Niestety spora liczba posiadających sklepy internetowe nie zdaje sobie sprawy z tego, że dowolne kopiowanie treści z Internetu nie jest dozwolone, nieświadomie naruszając prawo. Jak jednak powszechnie wiadomo, nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania, więc zapoznanie się z przepisami o prawie autorskim, gdy już prowadzimy lub dopiero zamierzamy założyć własny sklep internetowy, jest wskazane.

Po pierwsze przedmiotami prawa autorskiego są wszystkie przejawy działalności twórczej, niezależnie od ich szacowanej wartości oraz od przeznaczenia i formy czy sposobu wyrażenia. Przedmioty prawa autorskiego nazywane są utworami, jednak nie powinny kojarzyć się nam wyłącznie z utworami literackimi czy muzycznymi. Do najczęściej wymienianych należą utwory:

  • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
  • plastyczne;
  • fotograficzne;
  • lutnicze;
  • wzornictwa przemysłowego;
  • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
  • muzyczne i słowno-muzyczne;
  • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
  • audiowizualne (w tym filmowe).

Nawet jeżeli utwór nie jest dokończony, od chwili ustalenia jest przedmiotem prawa autorskiego. Ponadto, twórca nie musi spełnić jakichkolwiek formalności, aby przyznane mu było prawo do utworu.

Ważny jest fakt, że w przypadku udostępniania autorskich treści, także w Internecie, nie ma obowiązku informowania o zakazie ich kopiowania oraz rozpowszechniania. Zatem nawet jeśli na stronie producenta nie ma w regulaminie punktu o zakazie kopiowania i rozpowszechniania treści zamieszczanych przez niego, i tak nie możemy tego robić. Z cudzych utworów możemy korzystać wyłącznie na własny użytek, zabronione jest ich wykorzystywanie w celach komercyjnych. Dlatego użycie cudzych materiałów bez zgody właściciela praw autorskich w sklepie internetowym (dzięki któremu zarabiamy) jest najbardziej oczywistym przykładem naruszenia praw.

Treść przepisu związana z prawami autorskimi definiuje autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe. Osobiste chronią (nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się) więź twórcy z utworem. Zapewniają prawo do autorstwa utworu, oznaczenia go swoim nazwiskiem lub pseudonimem (lub opcjonalnie do udostępniania go anonimowo), nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu publicznym utworu oraz do nadzoru nad sposobem korzystania z niego.

Majątkowe prawa autorskie przypisują ich posiadaczowi m. in. wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzanie nim oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Przepisy te mówią również o możliwości przeniesienia praw autorskich na inną osobę, firmę, organizację w ramach sporządzonej umowy.

W ramach ochrony praw autorskich osobistych i majątkowych, ich właściciel może zażądać od naruszającego między innymi zaniechania naruszania, usunięcia jego skutków, naprawienia wyrządzonej szkody, czy wydania uzyskanych korzyści (związanych z bezprawnym wykorzystywaniem utworu).

Prowadząc sklep internetowy, nie możemy zatem udostępniać na swojej witrynie treści, opisów produktów czy ich zdjęć bez zgody osoby, której przysługują prawa autorskie. Jeżeli sprzedajemy produkty od producenta X, konieczne jest zwrócenie się do niego z prośbą o zgodę na wykorzystanie wspomnianych materiałów. Właściwie nie powinniśmy mieć problemu z uzyskaniem takiej zgody (najczęściej nieodpłatnie), ponieważ zaopatrującemu nas zależy na tym, aby nasza sprzedaż utrzymywała się na wysokim poziomie, gdyż dzięki temu sam też zarabia. Zgodę taką powinniśmy uzyskać w formie pisemnej dla celów dowodowych, wraz z warunkami pobierania i wykorzystywania materiałów wspierających prezentację produktów.

Może jednak zdarzyć się tak, że właściciel materiałów nie wyrazi zgody na ich wykorzystywanie lub zażąda zapłaty za korzystanie z nich. Bez posiadania takiej licencji nie mamy prawa do zamieszczania na swojej stronie ani zdjęć, ani nawet krótkich opisów skopiowanych z innych serwisów. Wtedy sami musimy przygotować materiały prezentujące produkty bądź zrezygnować ze sprzedaży danego asortymentu.


Niniejszy artykuł jest wyrazem wiedzy i poglądów autorów i nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń. Właściciel serwisu nie gwarantuje, że zawarte w dokumencie informacje są zgodne z prawdą i nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie mogą wyniknąć z podjęcia decyzji na podstawie informacji w nim zawartych.

Zainteresowała Cię Nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00
Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.