Najważniejsze obowiązki sprzedających poprzez sklep internetowy.

Najważniejsze obowiązki sprzedających poprzez sklep internetowy - Sklepy Internetowe

W ostatnich latach obserwujemy w Polsce dynamiczny rozwój rynku handlu elektronicznego. Rosnącym zainteresowaniem cieczą się zakupy w Internecie, a co za tym idzie, z miesiąca na miesiąc znacznie wzrasta liczba sklepów internetowych. Ważne, aby była zgodność funkcjonowania sklepu internetowego z prawem, jednak większość polskich sprzedawców nie spełnia obowiązujących standardów i nie zapewnia dostępu do informacji związanych z zawarciem umowy.

Pierwsza i najważniejsza kwestia jest taka, że klient musi wiedzieć z kim zawiera umowę. Sprzedawca ma za zadanie udzielać kupującemu wszelkich informacji, które mieszczą się w wymogach prawa. Na stronie powinna być podana nazwa przedsiębiorstwa, dane teleadresowe, informacje o numerze i organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, forma prawna, koszty i terminy dostaw oraz informacje na temat zwrotów i reklamacji zakupionych towarów.

Jednak w rzeczywistości sprzedawcy internetowi nie mówią klientom wszystkiego, jednocześnie wiele od nich wymagając. I tak w większości sklepów konsumenci ponoszą ryzyko bezpieczeństwa przesyłanych danych, czy dopiero po przejściu do części transakcyjnej poznają pełne warunki składania zamówienia. Często muszą wykazywać się niemałą cierpliwością, zapoznając się z niejednoznacznymi zapisami i procedurami.

Ważne, aby sklep internetowy nie stwarzał problemów z nawigacją. Poruszanie się po jego zasobach powinno być dla klienta łatwe i wygodne. W momencie kiedy jest on już zdecydowany na zakup, sprzedawca powinien poinformować go o wszystkim przed przystąpieniem do zawarcia umowy. Także w zakresie procedury reklamacyjnej w sklepie internetowym konsument powinien być poinformowany o miejscu i sposobie składania reklamacji, a także o zasadach jej rozpatrywania oraz o prawie odstąpienia od umowy.

A odpowiedzialność sprzedawcy jest taka sama, niezależnie, czy klient ma do czynienia ze sklepem stacjonarnym czy internetowym. Konsument ma w obu przypadkach takie same prawa, a w pewnych sytuacjach posiada nawet więcej uprawnień. Konsument, który zawarł umowę, może od niej odstąpić w ciągu 10 dni bez podania przyczyny. Wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu i wyśle je przed upływem tego terminu. Sprzedawca musi pamiętać, że w razie odstąpienia przez kupującego od umowy uważa się, że nie została ona zawarta i konsument zwolniony jest z wszelkich zobowiązań.

Podsumowując, najważniejsze obowiązki sprzedawców w sklepach internetowych to:

  • obowiązek poinformowania każdego klienta o prawie odstąpienia od umowy;
  • obowiązek poinformowania o danych teleadresowych;
  • obowiązek podania pełnej ceny oferowanego towaru;
  • obowiązek poinformowania o pełnych kosztach, terminie i sposobie dostawy;
  • obowiązek dokładnego opisania procedury reklamacyjnej i jej warunków.

Przy tym każdy właściciel sklepu internetowego musi pamiętać o tym, że użycie obcych materiałów, w tym opisów tekstowych i zdjęć wymaga zgody autora na ich wykorzystanie.

Najczęstsze naruszenia przepisów prawa przez sklepy internetowe dotyczą:

  • zatajania możliwości zwrotu towaru;
  • nie informowania o polityce prywatności i ochronie danych osobowych;
  • długiego dostarczanie produktów / usług;
  • podawania niepełnych informacji o firmie, kosztach;
  • oferowania produktów niezgodnych z opisem towaru i zdjęciem.

Niniejszy artykuł jest wyrazem wiedzy i poglądów autorów i nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń. Właściciel serwisu nie gwarantuje, że zawarte w dokumencie informacje są zgodne z prawdą i nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie mogą wyniknąć z podjęcia decyzji na podstawie informacji w nim zawartych.

Zainteresowała Cię Nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00
Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.