Zamówienia z Allegro oraz faktury i rozliczenia

Zamówienia z Allegro (moduł dodatkowy)

Sekcja ta umożliwia wyświetlanie i przetwarzanie zamówień składanych za pośrednictwem systemu aukcyjnego Allegro.pl. Do korzystania z tego modułu wymagane jest przeprowadzenie integracji z Państwa kontem na Allegro.pl. Zamówienia pochodzące z serwisu Allegro.pl będą spływały do bazy danych sklepu, jednakże nie trafią one od razu do sekcji "Zamówienia", a zostaną wstępnie umieszczone w specjalnym buforze dostępnym w sekcji "Zamówienia z Allegro". Na podstawie zamówienia znajdującego się w sekcji "Zamówienia z Allegro" administrator ma możliwość utworzenia normalnego zamówienia sklepowego i umieszczenia go w sekcji "Zamówienia". Dopiero wówczas takie zamówienie trafi do realizacji. W systemie istnieją więc dwa niezależne wpisy – zamówienie aukcyjne (oryginalne zamówienie złożone za pośrednictwem systemu Allegro.pl) oraz zamówienie sklepowe.

Wyszukiwanie zamówień aukcyjnych w sekcji "Zamówienia z Allegro" możliwe jest poprzez następujące parametry wyszukiwania:

 • Nazwa aukcji – nazwa aukcji Allegro
 • Numer aukcji – numer aukcji Allegro
 • Imię i nazwisko – imię i nazwisko klienta, który złożył zamówienie przez Allegro
 • Adres email – adres email klienta, który złożył zamówienie przez Allegro
 • Stan zamówienia – Niezrealizowane / Przyjęte / Anulowane
 • Zamówienie w sklepie – czy na podstawie zamówienia aukcyjnego (z Allegro) zostało już utworzone zamówienie sklepowe (brak / utworzone).
 • Dodane po – zamówienia aukcyjne złożone po zaznaczonej dacie
 • Dodane przed – zamówienia aukcyjne złożone przed określoną datą
Wyszukiwarka zamówień z Allegro

Po wybraniu kryteriów wyszukiwania, wyświetlane są zamówienia aukcyjne, wraz z następującymi informacjami:

 • Nazwa aukcji – nazwa aukcji Allegro
 • Numer aukcji – numer aukcji Allegro
 • Imię i nazwisko – imię i nazwisko klienta, który złożył zamówienie przez Allegro
 • Adres email – adres email klienta, który złożył zamówienie przez Allegro
 • Czas dodania zamówienia - data i godzina złożenia zamówienia
 • Stan zamówienia – Niezrealizowane / Przyjęte / Anulowane
 • Zamówienie w sklepie - czy na podstawie zamówienia aukcyjnego (z Allegro) zostało już utworzone zamówienie sklepowe (Brak / Utworzone)
 • Formularz dostawy – informacja dotycząca tego, czy klient wypełnił formularz dostawy dostępny po zakupie przedmiotu na Allegro (Tak/ Nie)

Obok wyświetlanych informacji, w tabeli znajdują się trzy buttony:

 • Szczegóły – szczegóły dotyczące zamówienia aukcyjnego oraz dane kupującego
 • Pokaż zamówienie / Utwórz zamówienie – "Pokaż zamówienie" wyświetla zamówieniesklepowe utworzone na podstawie zamówienia pochodzącego z systemu aukcyjnego. "Utwórz zamówienie" umożliwia utworzeniezamówienia sklepowego, jeżeli takowejeszcze nie istnieje w systemie.
 • Anuluj / Przywróć – opcja anulowania zamówienia aukcyjnego / opcja przywrócenia zamówienia aukcyjnego, gdy zamówienie zostało wcześniej anulowane

Na liście zamówień aukcyjnych, przy zamówieniach, dla których nie utworzono jeszcze zamówień sklepowych, znajdują się checkboxy. Przy ich pomocy można wskazać jedno lub kilka zamówień aukcyjnych jednocześnie i utworzyć z nich jedno zamówienie sklepowe (button Utwórz zamówienie z zaznaczonych).

Lista zamówień z Allegro

Negocjacje cen

Omawiany moduł dostępny jest tylko w wersji Market.

Klient przed ostatecznym złożeniem zamówienia, gdy posiada już wszystkie zamawiane produkty w koszyku, ma możliwość negocjowania ceny. Negocjacja odbywa się dwuetapowo i jest możliwa pod warunkiem, że wartość koszyka przekroczyła obowiązujący próg cenowy. Klient wysyła propozycję cenową, jaką jest w stanie zapłacić za wszystkie artykuły znajdujące się w koszyku. Po wysłaniu propozycji cenowej klient nie składa zamówienia, a propozycja cenowa trafia do panelu administracyjnego do zakładki "Negocjacje cen". Administrator może teraz wykonać trzy akcje:

 • zaakceptować podaną przez klienta cenę
 • podać kontrpropozycję cenową
 • odrzucić podaną przez klienta propozycję cenową i zaproponować zakup po normalnej cenie

W każdym z powyższych przypadków, wysyłana jest wiadomość e-mail, w której klient otrzymuje informację, że może dokonać zakupu negocjowanego asortymentu po cenie zaakceptowanej przez administratora sklepu, bądź otrzymuje informację, że cena nie może zostać obniżona. Jednocześnie w mailu wysyłany jest link do koszyka zawierającego wszystkie zamawiane towary z uwzględnieniem obniżki ceny.

W panelu administracyjnym sklepu można wyszukiwać zgłoszone negocjacje na podstawie następujących kryteriów:

 • Login użytkownika
 • Status negocjacji:
 • Nowa – nowa negocjacja, na którą administrator jeszcze nie odpowiedział
 • Zaakceptowana – negocjacja zaakceptowana przez administratora (administrator zaakceptował propozycję klienta lub podał własną kontrpropozycję cenową)
 • Odrzucona – propozycja cenowa klienta w całości odrzucona przez administratora
 • Zakres dat zgłoszenia negocjacji - Data dodania od oraz Data dodania do
Negocjowanie zamówień w sklepie internetowym

Po zaznaczeniu wybranych kryteriów wyszukiwania, tabelarycznie pokazywane są wyniki, wraz z następującymi informacjami:

 • Klient – imię i nazwisko klienta negocjującego
 • Użytkownik – adres email klienta negocjującego
 • Data dodania – data i godzina złożenia propozycji cenowej przez klienta
 • Wartość koszyka – początkowa cena zakupów (przed rozpoczęciem negocjacji)
 • Cena proponowana – cena, jaką proponuje klient
 • Cena zaakceptowana – cena, na jaką zgodził się administrator sklepu
 • Status negocjacji:

  • Nowa – nowa negocjacja, na którą administrujący jeszcze nie odpowiedział
  • Zaakceptowana – negocjacja zaakceptowana przez administratora (administrator zaakceptował propozycję klienta lub podał własną kontrpropozycję cenową)
  • Odrzucona – propozycja cenowa klienta w całości odrzucona przez administratora
 • Zamówienie – numer zamówienia (o ile zostało złożone przez klienta). Po wartości tegopola można poznać, że klient po zakończeniu negocjacji złożył zamówienie bądź nie.
Negocjowanie w sklepie internetowym - lista zamówień

Gdy negocjacja nie została jeszcze zaakceptowana lub odrzucona przez administrującego, w tabeli pojawia się button Edytuj, po kliknięciu którego możliwe jest wykonanie akcji przez administratora. Wyświetlane są następujące informacje:

 • Data dodania – data dodania propozycji cenowej przez klienta
 • Klient – imię i nazwisko klienta
 • Login użytkownika – login użytkownika sklepu (adres email)
 • Ilość pozycji koszyka – ilość pozycji, które znajdują się na zamówieniu
 • Wartość koszyka – pierwotna wartość zakupów (przed negocjacją)
 • Cena proponowana - propozycja ceny zgłoszona przez klienta
 • Cena zaakceptowana – do wpisania przez administrującego - propozycja ceny, jaką jest w stanie zaakceptować sklep

Poniżej znajdują się następujące buttony:

 • Odrzuć – opcja odrzucenia propozycji cenowej klienta
 • Akceptuj – akceptacja wpisanej ceny przez administrującego
 • Zawartość koszyka – pogląd zakupów klienta, czyli tego, co znajduje się w negocjowanym koszyku
 • Zamknij – zamyka podgląd negocjacji
Negocjowanie ceny

W przypadku zakończenia negocjacji, w tabeli w miejsce buttona Edytuj pojawia się button Pokaż, pozwalający na obejrzenie informacji o przebiegu negocjacji oraz informacji o zamówieniu. Nie ma możliwości powtórnej negocjacji ceny.

Faktury i rozliczenia

Omawiany moduł dostępny jest tylko w wersji Market.

Administrator ma możliwość wyboru prezentacji zestawienia spośród dostępnych opcji:

 • Lista faktur – lista wszystkich wystawionych faktur (z opcją zaznaczenia okresu Data od oraz Data do)
 • Lista płatności w okresie – lista wszystkich płatności dokonanych przez klientów sklepu (z opcją zaznaczenia okresu Data od oraz Data do)
 • Lista wszystkich zamówień z nadpłatą – wszystkie zamówienia, dla których wpłata dokonana przez klienta była wyższa od wartości zamówienia
 • Lista wszystkich zamówień z niedopłatą - wszystkie zamówienia, dla których wpłata dokonana przez klienta była niższa od wartości zamówienia
 • Lista wszystkich zamówień bez wpłaty – lista wszystkich zamówień, dla których nie została dokonana płatność
 • Raport zamówień – lista wszystkich zamówień z wybranego okresu z wyszczególnioną kwotą zamówienia, kwotą otrzymanej wpłaty oraz kwotą wystawionej faktury

Lista faktur wystawionych w zadanym czasie przedstawia tabelaryczną informację o fakturach:

 • Numer faktury
 • Numer zamówienia – numer zamówienia, z którym związana jest faktura
 • Data utworzenia – data wystawienia faktury
 • Suma brutto – wartość brutto, na jaką opiewa faktura
 • Rodzaj dokumentu – rodzaj dokumentu (faktura lub korekta do faktury "numer")
Wyszukiwarka faktur

W każdej chwili można wydrukować duplikat faktury (Drukuj) lub przejść do szczegółów zamówienia (Pokaż).

Z każdego spośród wybranych zestawień (wybranych poprzez zaznaczony Rodzaj dokumentu) możliwe jest przejście do edycji zamówienia przez button Pokaż

Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.