Zaawansowane wyszukiwanie w sklepie internetowym

Wyszukiwanie

Zakładka Wyszukiwanie dostępna jest wyłącznie w wersji Market sklepu internetowego.

Poprawki

Klienci korzystający z wyszukiwarki produktów w sklepie nierzadko popełniają błędy ortograficzne lub wpisują wyrazy obcojęzyczne dokonując ich spolszczenia. Dla przykładu można wyobrazić sobie wpisanie do wyszukiwarki słowa "Kola" zamiast "Cola". Wyszukiwarka w standardowej wersji nie wyszuka poszukiwanego przez klienta produktu, gdyż w jego nazwie i opisie nie zostaną odnalezione błędnie wpisane wyrazy.

Sekcja "Poprawki" daje możliwość zbudowania bazy najczęściej popełnianych przez użytkowników błędów poprzez skojarzenie błędnych słów ze słowami poprawnymi. Tak działająca wyszukiwarka po wykryciu błędnie wpisanego słowa zamieni to słowo na słowo poprawne, dzięki czemu klient odnajdzie poszukiwany produkt, mimo iż wpisując wyraz do wyszukiwarki popełniony został błąd.

Po kliknięciu pozycji menu Wyszukiwanie -> Poprawki w tabeli wyświetla się lista skojarzeń – kolumna "Słowo" zawiera słowo błędne, a kolumna "Poprawka" odpowiadające mu słowo poprawne. Dla każdej pozycji w tabeli wyświetlana jest również liczba wyszukań błędnych słów dokonanych przez użytkowników sklepu. Dzięki temu widać, jak często klienci popełniają błędy, które zostały uwzględnione w systemie.

Aby dodać nową poprawkę do systemu, należy kliknąć Dodaj poprawkę, a następnie wypełnić pola:

  • Słowo – błędne słowo, np. "kola"
  • Poprawka – słowo poprawne, np. "cola"

Dla każdego słowa poprawnego może istnieć wiele błędnych słów. Każdą poprawkę można usunąć z systemu (przycisk Usuń) bądź dokonać jej zmiany (przycisk Edytuj; wybierając edycję błędnego słowa można zmienić odpowiadające mu słowo poprawne).

Dodawanie poprawki słowa

Chmura tagów

Chmura tagów stanowi graficzne przedstawienie ważnych fraz słownych (tagów), które występują w treści serwisu internetowego. Słowa występujące w "chmurze" są wyświetlane klientom w szablonie sklepu w specjalnym boksie. Poszczególne słowa są w porozrzucane w tym obszarze, a każde słowo może mieć różny rozmiar czcionki, przez co tworzy się nieregularny kształt przywołujący skojarzenie "chmury". Każdy z tagów (fraz kluczowych) zawiera odnośnik do strony, która prezentuje listę produktów skojarzonych z wybranym tagiem.

Administrator może przypisywać poszczególne frazy słowne (tagi) do produktów wpisując je w formularzu edycji produktu (omówionym w sekcji Produkty na poprzednich stronach niniejszej instrukcji). Do każdego produktu można przypisać wiele słów, a każde słowo może występować w dowolnej liczbie produktów.

Chmura tagów

W sekcji Wyszukiwanie -> Chmura tagów nie ma możliwości dopisywania nowych słów. Istniejące tagi można jedynie przeglądać i usuwać ich przypisanie do wybranych produktów. Po wybraniu tej pozycji menu na ekranie wyświetla się lista fraz kluczowych (tagów), które zostały wcześniej wprowadzone w sekcji Produkty i w związku z tym słowa te wyświetlane są w obrębie chmury tagów na stronach sklepu. Dla każdej pozycji (frazy słownej) wyświetlana jest liczba produktów, do których dana fraza jest przypisana. Wybierając przycisk Produkty możemy wyświetlić w nowym okienku listę tych produktów. Pod listą produktów dostępne są przyciski:

  • Usuń zaznaczone – usuwa skojarzenie między wybranym tagiem a produktami, które zostały zaznaczone checkboxem na liście
  • Usuń wszystkie – usuwa wszystkie skojarzenia między wybranym tagiem, a wszystkimi produktami, z którymi tag był powiązany. W związku z tym wybrany tag jest usuwany z wszystkich produktów i przestaje on istnieć w obrębie chmury tagów.
Chmura tagów - przypisanie do produktów
Zainteresowała Cię Nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00
Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.