Ustawienia

Ustawienia

Sekcja Ustawienia zawiera dodatkowe funkcje sklepu, które nie zostały przypisane do innych kategorii menu.

Zmiana hasła

Wyświetlany formularz daje możliwość zmiany hasła dla aktualnie zalogowanego administratora. W celu zmiany hasła należy podać nowe hasło wraz z aktualnym (starym) hasłem.

Zmiana hasła

Administratorzy

Osób zarządzających sklepem internetowym, które posiadają dostęp do panelu administracyjnego, może być wiele. W celu obsługi bazy administratorów została stworzona sekcja Administratorzy, która daje możliwość edycji, usuwania oraz dodawania nowych użytkowników, którzy posiadają dostęp do panelu administracyjnego.

W wersji Market sklepu internetowego możliwe jest ponadto nadawanie poszczególnym administratorom odmiennych uprawnień, dzięki czemu można zawęzić niektórym użytkownikom prawo do używania panelu tylko do wybranych funkcji.

Po kliknięciu w pozycję menu Ustawienia -> Administratorzy wyświetlają się dwie zakładki: Administratorzy oraz Logi. W zakładce Administratorzy wyświetla się tabela zawierająca listę wszystkich administratorów z podaniem ich Loginu i Adresu e-mail. Dla każdej pozycji dostępne są ponadto przyciski: Edytuj (edycja podstawowych danych administratora), Usuń (usunięcie administratora z systemu), Uprawnienia (zarządzanie uprawnieniami administratora – dostępne tylko w wersji Market). Ponad tabelą wyświetlony jest przycisk Dodaj administratora.

Administratorzy - lista

Zarówno wybranie przycisku Dodaj administratora, jak i pozycji Edytuj przy wybranym użytkowniku widniejącym na liście, wywołuje nowe okienko zawierające formularz podstawowych danych administratora, który wygląda tak samo w obu przypadkach. Formularz ten zawiera następujące pola:

 • Login – identyfikator administratora podawany przy logowaniu do panelu administracyjnego sklepu
 • Imię administratora
 • Nazwisko administratora
 • Adres e-mail administratora
 • Hasło – hasło podawane przy logowaniu do panelu administracyjnego sklepu
 • Powtórz hasło – powtórzenie hasła
Dodawanie administratora

W wersji Market sklepu dodawanie nowego administratora przebiega dwuetapowo: najpierw należy kliknąć przycisk Dodaj administratora, gdzie podaje się jego podstawowe dane, a następnie już po zatwierdzeniu tego użytkownika i zamieszczeniu go na liście administratorów należy wybrać przycisk Uprawnienia w celu nadania uprawnień.

Aby przejść do edycji uprawnień administratora, należy kliknąć w przycisk Uprawnienia przy wybranym użytkowniku na liście. W nowym okienku pojawia się lista możliwych uprawnień. Przy każdej pozycji istnieje pole checkbox, które oznacza, czy dany administrator posiada bądź nie posiada określonego uprawnienia. Uprawnienia dają administratorowi dostęp do wykonywania określonych operacji i mają wpływ na pozycje menu, które wyświetlają się administratorowi po zalogowaniu. Przykładowo administrator, który nie posiada uprawnienia do zamówień, po zalogowaniu nie będzie widział w menu pozycji Zamówienia. U góry ekranu widnieją przyciski Odznacz wszystko oraz Zaznacz wszystko, które odpowiednio kasują bądź zaznaczają wszystkie pola checkbox na liście uprawnień. Na liście dostępne są do wyboru następujące uprawnienia (niektóre uprawnienia mogą nie mieć zastosowania, jeżeli Państwa sklep nie posiada danej funkcjonalności – np. gdy nie posiadają Państwo odpowiedniego modułu dodatkowego):

 • Administratorzy – umożliwia zarządzanie administratorami, uprawnieniami itp.
 • Klienci – umożliwia zarządzanie i dostęp do danych klientów sklepu
 • Bestsellery – umożliwia zarządzanie bestsellerami
 • Eksport produktów – umożliwia dokonywanie eksportu produktów
 • Eksport cen – umożliwia dokonywanie eksportu cen
 • Import produktów – umożliwia importowanie produktów do sklepu
 • Import cen – umożliwia importowanie (aktualizowanie) cen z zewnętrznych systemów do sklepu
 • Grupy towarowe – umożliwia zarządzanie grupami towarowymi w sklepie
 • Produkty – umożliwia zarządzanie bazą danych produktów w sklepie
 • Zamówienia – umożliwia przeglądanie zamówień w sklepie
 • Edycja zamówień – umożliwia edycję i wprowadzanie nowych zamówień w sklepie
 • Promocje – umożliwia zarządzanie promocjami (dodawanie, usuwanie, edycja)
 • Ceny – umożliwia dostęp do sekcji cen w menu
 • Parametry – umożliwia definiowanie parametrów, które mogą być wykorzystane podczas edycji produktu
 • Jednostki – umożliwia definiowanie jednostek miary, w jakich występują produkty w sklepie
 • Przesyłki – umożliwia edycję i dodawanie przesyłek dostępnych dla klientów
 • Słowniki – umożliwia edycję słowników przez administratora (dodawanie słowników i edycja ich wartości)
 • Newsy – umożliwia edycję wiadomości (news) wewnątrz sklepu
 • Strony informacyjne – umożliwia zarządzanie stronami informacyjnymi sklepu
 • Bannery – umożliwia edycję i zarządzanie bannerami w sklepie
 • Statystyki – umożliwia dostęp do statystyk sklepu
 • Faktury – umożliwia wystawianie i przeglądanie faktur wystawionych w panelu administracyjnym sklepu (rejestr faktur)
 • Newsletter – umożliwia zarządzanie użytkownikami newslettera, wprowadzanie nowych wiadomości oraz dokonywanie ich wysyłki do wybranych grup użytkowników
 • Komentarze – umożliwia zarządzanie (w tym moderację) komentarzami wyrażanymi na temat wybranych produktów, które nadsyłane są przez użytkowników
 • Kanał RSS – umożliwia zarządzanie wiadomościami RSS
 • Sondy – umożliwia zarządzanie sondami
 • Allegro – umożliwia wystawianie aukcji na Allegro i zarządzanie zamówieniami z aukcji Allegro
 • Kody rabatowe – umożliwia edycję i generowanie kodów rabatowych w sklepie
 • BOK – umożliwia zarządzanie BOKiem sklepu
 • Moduł portalowy – umożliwia zarządzanie modułem portalowym sklepu
 • Biuletyn – umożliwia zarządzanie biuletynem dostępnym dla administratorów sklepu
 • Poprawka wyszukiwania – umożliwia dodawanie i edycję poprawek wyszukiwania w sklepie

Po wybraniu odpowiednich uprawnień formularz uprawnień należy zatwierdzić klikając Zatwierdź na dole okienka lub anulować zmiany klikając opcję Zamknij.

Uprawnienia administratorów

W zakładce Logi administrator ma możliwość przejrzenia historii czynności wykonywanych przez administrujących. Każda operacja wykonywana przez dowolnego administratora pozostawia ślad w logu, dzięki czemu można pokazać, że np. o określonej godzinie dany użytkownik edytował określony produkt albo dodał grupę towarową. Na ekranie wyświetla się wyszukiwarka, której zatwierdzenie generuje raport operacji zgodnie z zadanym kryterium. Wyszukiwarka zawiera następujące pola:

 • Zdarzenia – do wyboru rodzaj operacji (np. "Dodaj", "Usuń", itd.), które mógł wykonać administrator. W celu wyświetlenia wszystkich możliwych rodzajów zdarzeń należy wybrać opcję Nieistotne.
 • Obiekt – obiekt, na którym była wykonywana operacja (np. "Klient", "Produkt", "Zamówienie" itd.). W celu wyświetlenia zdarzeń dla wszystkich możliwych obiektów należy wybrać opcję Nieistotne.
 • Administratorzy – opcjonalnie do wyboru administrator. W celu wyświetlenia zdarzeń wykonywanych przez wszystkich administratorów należy wybrać opcję Nieistotne.
 • Data od / Data do – zakres dat, dla których wyświetlony zostanie raport
 • Liczba rekordów do wyświetlania – ilość wpisów jednorazowo wyświetlanych na ekranie

Po kliknięciu Pokaż wyświetlają się wszystkie zdarzenia spełniające zaznaczone kryteria z uwzględnieniem następujących informacji:

 • Administrator – użytkownik, który wykonał zdarzenie
 • Zdarzenie – rodzaj zdarzenia
 • Data i czas - data i godzina zdarzenia
 • Obiekt – obiekt, na którym była wykonywana operacja (np. "Produkt").
 • Numer rekordu – identyfikator rekordu, na którym była wykonywana operacja (np. identyfikator produktu w bazie danych)
 • Nazwa rekordu – nazwa rekordu (np. nazwa produktu), na którym była wykonywana operacja
Logi

Dane sprzedawcy

Dane sprzedawcy są to Państwa oficjalne dane firmowe, które:

 • zamieszczane są w szablonach maili, które automatycznie wysyłane są do klientów (np. w momencie złożenia zamówienia),
 • drukowane są w szablonie faktury – w sekcji sprzedawcy oraz w nagłówku dokumentu (pod warunkiem, że Państwa sklep posiada opcję drukowania faktur – dostępne tylko w wersji Market),
 • wysyłane są w przez moduły dodatkowe, które integrują sklep z systemami innych usługodawców (np. aukcje Allegro, systemy autoryzacji płatności, systemy firm kurierskich, systemy księgowe)

Formularz danych sprzedawcy zawiera następujące pola:

 • Nazwa (nazwa firmy)
 • Ulica
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Numer telefonu
 • NIP
 • Nazwa banku
 • Numer konta bankowego
 • Nazwa doklejana do tytułu strony
Dane sprzedawcy

Uwaga! Moduł drukowania faktur ze sklepu w momencie wystawienia faktury przepisuje dane sprzedawcy wiążąc je na stałe z wystawioną fakturą. W związku z tym późniejsza zmiana dokonana w sekcji Dane sprzedawcy nie będzie miała wpływu na dane widniejące w już wystawionych fakturach, a odniesie skutek wyłącznie w stosunku do faktur wystawianych w przyszłości.

Grupy Allegro

Opisywana sekcja dostępna jest w panelu administracyjnym pod warunkiem, że Państwa sklep jest wyposażony w moduł dodatkowy "Aukcje Allegro".

Grupy Allegro umożliwiają grupowanie aukcji Allegro poprzez przypisanie ich do wybranej grupy. Grupy służą wyłącznie do kategoryzacji aukcji w obrębie panelu sklepu internetowego i nie są prezentowane klientom.

Po wybraniu sekcji Grupy Allegro na ekranie wyświetla się lista wprowadzonych grup (lista nazw grup). Każdą grupę można edytować (przycisk Edytuj) bądź usunąć (przycisk Usuń).

W celu dodania nowej grupy należy kliknąć przycisk Dodaj nową grupę, który wyświetlony jest na górze ekranu.

Każda z grup opisywana jest wyłącznie przez jej nazwę, stąd formularz dodawania nowej grupy bądź edycji istniejącej grupy zawiera tylko jedno pole (Nazwa).

Grupy aukcji Allegro

Teksty dla BOK

Omawiana sekcja dostępna jest tylko w wersji Market.

BOK, czyli Biuro Obsługi Klienta to część panelu administracyjnego (Klienci -> BOK), do której spływają wiadomości klientów (zgłoszenia, zapytania, reklamacje, itp.) dotyczące składanych w sklepie zamówień. Klienci mogą wysyłać wiadomości do BOK za pośrednictwem strony sklepu po wejściu w szczegóły złożonego wcześniej zamówienia.

Administrator ma możliwość wysłania odpowiedzi do klienta, przez co tworzy się wątek, który może trwać do czasu, aż obie strony zakończą wzajemną korespondencję. Taka wymiana wiadomości ma często charakter szablonowy – klienci zazwyczaj zadają określonego typu pytania, a administrator sklepu często odpowiada im w dający się przewidzieć sposób. W związku z tym celowym staje się zdefiniowanie gotowych szablonów odpowiedzi, przez co skróci się czas poświęcany na wymianę korespondencji. Wstawiony do formularza udzielenia odpowiedzi szablon można przed wysłaniem zmodyfikować.

Omawiana sekcja "Teksty dla BOK" służy właśnie do definiowania gotowych szablonów odpowiedzi, które mogą być dostępne dla administratora sklepu albo dla klienta. Na ekranie omawianej sekcji wyświetla się lista zdefiniowanych szablonów tekstów zawierająca Nazwę tekstu, Treść szablonu oraz oznaczenie, czy szablon jest Dostępny dla klienta. Ponad listą szablonów dostępna jest wyszukiwarka, która umożliwia zawężenie wyświetlonej listy szablonów wyłącznie do tych szablonów, które spełniają określone kryterium:

 • Nazwa tekstu – czy wpisany tekst zawiera się w Nazwie tekstu. Pozostawienie tego pola niewypełnionego pomija to kryterium.
 • Rodzaj tekstu – jakie jest przeznaczenie szablonu: dla klienta (wartość Dostępny dla klienta) czy dla administratora sklepu (wartość Predefiniowana odpowiedź). Wybranie opcji dowolny pomija to kryterium.

Ponad wyszukiwarką widnieje przycisk Dodaj tekst, który umożliwia zamieszczenie nowego szablonu w bazie danych sklepu. Każdy szablon na liście można edytować (przycisk Edytuj) bądź usunąć (przycisk Usuń).

Lista tekstów do BOK

Po wybraniu przycisku Dodaj tekst bądź Edytuj przy wybranej pozycji z listy w nowym okienku wyświetla się formularz parametrów szablonu, który zawiera następujące pola:

 • Nazwa tekstu – jest to nazwa szablonu, która zostanie zamieszczona na liście dostępnych szablonów, spośród których użytkownik (administrator sklepu albo klient) będzie dokonywał wyboru.
 • Treść – treść odpowiedzi, która zostanie wpisana w szablonie wysyłania odpowiedzi po wybraniu tego szablonu z listy. Treść wprowadza się za pomocą edytora tekstu, którego funkcjonalność została opisana w sekcji Produkty -> Edytor tekstu na poprzednich stronach niniejszej instrukcji.
 • Dostępny dla klienta – oznaczenie, czy szablon jest dostępny dla klienta sklepu (gdy pole checkbox jest zaznaczone), czy też jest on dostępny tylko dla administratora sklepu (gdy pole checkbox nie jest zaznaczone)
 • Pozycja wyświetlania – podczas wstawiania szablonu do formularza wysyłania odpowiedzi użytkownik może wybrać szablon z listy. Lista szablonów przedstawiona jest użytkownikowi w postaci wykazu nazw szablonów (kolejno wyświetlane pola Nazwa tekstu). Lista ta posortowana jest alfabetycznie po nazwie, gdy wszystkie szablony mają ustawioną taką samą wartość pola Pozycja wyświetlania. Ustawiając różne wartości Pozycji wyświetlania dla różnych szablonów można wpłynąć na kolejność wyświetlania tych szablonów na liście, gdyż pole Pozycja wyświetlania ma wyższy priorytet od Nazwy tekstu.
Dodawanie tekstu do BOK

Zakresy pocztowe

Jeżeli korzystają Państwo z usług Poczty Polskiej, za pośrednictwem której dokonują Państwo wysyłki zamówień, dla każdej paczki wystawiany jest list przewozowy (potwierdzenie nadania paczki). Dokument ten ma swój numer nadania, który umożliwia identyfikację przesyłki. Jeżeli otrzymają Państwo od Poczty Polskiej nadaną pulę (zakres) numerów, które będą Państwo wykorzystywać dokonując wysyłek, Państwa paczki będą miały z góry określoną numerację (do czasu wyczerpania przydzielonej puli).

W zakładce Zakresy pocztowe można wprowadzić przydzieloną w ten sposób pulę, przez co system sklepowy będzie wiedział, jaki numer przesyłki przypisać do wysyłanego zamówienia. Algorytm nadawania numeracji jest następujący:

Klient składając zamówienie decyduje o sposobie dostarczenia przesyłki (może wybrać Pocztę Polską) oraz decyduje o sposobie płatności (przedpłata, zapłata za pobraniem). Administrator sklepu wchodząc w edycję złożonego zamówienia (w zakładce Zamówienia) może zmienić status zamówienia na "Wysłane". W momencie wykonania tej operacji, jeżeli zamówienie będzie wysyłane przez Pocztę Polską, system pobiera z puli zakresów pocztowych pierwszy wolny numer i przypisuje go do zamówienia (numer ten widoczny jest w polu Numer listu przewozowego w edycji zamówienia).

Zakresy numerów są różne dla paczek zwykłych (zamówienia opłacone z góry) i paczek płatnych za pobraniem (zamówienia nieopłacone). Poczta przydziela osobne pule numerów dla obu rodzajów przesyłek, a informacja o rodzaju przesyłki (zwykła czy za pobraniem) zawarta jest w numerze nadania. Na podstawie rodzaju przesyłki określonej w zamówieniu (zwykła czy za pobraniem) pobierany jest numer z odpowiedniej puli.

Po wybraniu zakładki Zakresy pocztowe na ekranie pojawia się lista zakresów przydzielonych przez Pocztę Polską, które zostały wprowadzone do bazy danych sklepu. W tabeli dla każdej puli (zakresu) wyświetlane są następujące informacje: Aktualny (bieżący numer z puli, który zostanie wystawiony przy kolejnym zamówieniu), Końcowy (końcowy numer z puli numerów), Typ numeru (oznaczenie, czy pula numerów dotyczy zwykłych Przesyłek pocztowych, czy też Przesyłek pobraniowych), Dostępna liczba numerów (liczba numerów z puli, które pozostały do wykorzystania). Wprowadzonych zakresów nie można edytować, wprowadzoną pulę można natomiast usunąć z systemu.

Aby wprowadzić nową pulę numerów należy kliknąć w przycisk Dodaj zakres. W nowym okienku wyświetli się formularz zawierający dwa pola: Numer początkowy i Numer końcowy. W formularzu nie wprowadza się oznaczenia, czy zakres numerów dotyczy przesyłek zwykłych, czy płatnych za pobraniem, gdyż informacja ta jest zawarta w samych numerach (decyduje o tym Poczta Polska). System sklepu rozpoznaje tę informację automatycznie.

Zakresy pocztowe

Narzędzia

Zakładka zawiera dodatkowe narzędzia, które umożliwiają ręczne wykonanie niektórych operacji przez administratora. Dostępne są następujące operacje:

 • Aktualizacja kategorii Allegro – Aktualizuje drzewo kategorii Allegro oraz parametry kategorii na podstawie aktualnych danych z Allegro
 • Aktualizacja kategorii Ceneo – Aktualizuje drzewo kategorii Ceneo
 • Aktualizacja kategorii Nokaut – Aktualizuje drzewo kategorii Nokaut
 • Przeliczanie ilości produktów w grupie towarowej – Przelicza ilość produktów przypisanych do grup towarowych
 • Przeliczanie słowników – Przelicza ilość słów w słownikach oraz ilość produktów podpiętych do słów
 • Przeliczanie wyszukiwarki – Przelicza słowa, za pomocą których wyszukiwane są produkty w sklepie
 • Przeliczanie tagów – Przelicza ilość produktów przypisanych do tagów
Narzędzia sklepu internetowego
Zainteresowała Cię Nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00
Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.