Zarządzanie promocjami, upustami i wyprzedażami

Promocje

Dla każdego produktu w sklepie internetowym oprócz zwykłej ceny istnieje również możliwość podania ceny promocyjnej. Cena ta, jak sama nazwa sugeruje, związana jest z promocjami zdefiniowanymi w sklepie.

Przez promocję w sklepie internetowym rozumie się specjalną grupę, do której można przypisywać produkty. Produkty, które są przypisane do aktywnej promocji, oferowane są klientom nie po zwykłej cenie, ale po cenie promocyjnej. Promocja może mieć zdefiniowany okres obowiązywania (data od … data do) – w takim przypadku tylko w podanym zakresie czasowym promocja jest aktywna. Należy przez to rozumieć, że tylko w tym okresie dla objętych promocją produktów będzie obowiązywała cena promocyjna, a poza okresem aktywności promocji produkty będą oferowane po cenie normalnej.

Promocja jako grupa produktów może również pełnić rolę szybkiego dostępu do zawartego w niej asortymentu (np. poprzez link znajdujący się w menu sklepu).

Produkty znajdujące się w promocji mogą być również szybko przecenione poprzez skorzystanie z opcji menu głównego panelu administracyjnego "Ceny -> przelicz" i zadanie jako kryterium wybranej promocji. Dzięki temu mechanizmowi można automatycznie zmienić cenę dla wszystkich produktów objętych określoną promocją. Więcej informacji na temat zarządzania cenami znajduje się w dalszej części instrukcji.

Zakładka Promocje dostępna z menu głównego wyświetla listę zdefiniowanych promocji wraz z informacjami, które prezentowane są w tabeli: nazwa promocji, identyfikator, data od, data do, liczba produktów przypisanych do promocji. Dla każdej pozycji istnieje możliwość edycji parametrów promocji (opcja Edytuj), usunięcia promocji (opcja Usuń) oraz dodawania i usuwania produktów przypisanych do danej promocji (opcja Edycja pozycji).

Lista promocji

Dodawanie/Edycja promocji

Aby dodać nową promocję (przycisk Dodaj promocję), musimy określić kilka parametrów, które wpisujemy w nowo otwartym oknie.

Lista pól:

  • Nazwa – nazwa tworzonej promocji
  • Identyfikator – ciąg znaków identyfikujących promocję
  • Data od – tu ustalamy datę, począwszy od której promocja będzie aktywna w sklepie (pole opcjonalne)
  • Data do – data zakończenia promocji (pole opcjonalne)
  • Opis – tekst, który prezentowany jest na stronie opisującej promocję
  • Tagi systemu bannerowego – opcja pozwala na przypisanie stronie, na której prezentowany jest opis promocji, odpowiednich bannerów (które wprowadzane są w sekcji Informacje-> bannery). Przypisanie (połączenie) odbywa się na podstawie wpisanych tagów (słów), które muszą jednocześnie występować w danej promocji i w definicji odpowiadającego bannera. Wpisane w tym miejscu tagi (słowa) wpływają również na wyświetlanie bannerów na stronach opisowych produktów, które przypisane są do danej promocji.

Aby zatwierdzić wypełniony formularz, należy kliknąć przycisk Zatwierdź znajdujący się pod formularzem. Parametry promocji mogą być w dowolnym momencie zmienione. Po kliknięciu przycisku Edytuj, który wyświetlany jest przy każdej pozycji na liście promocji, wyświetla się formularz identyczny, jak formularz tworzenia nowej promocji.

Każda promocja ma swoją stronę, na której wyświetlana jest lista produktów nią objętych i opcjonalnie tekstowy opis promocji, który wyświetlany jest ponad listą. Aby strona z promocją była dostępna dla klientów z poziomu menu sklepu, link do tej strony należy dodać do menu. Można tego dokonać w sekcji menu głównego panelu administracyjnego "Informacje->Menu", której funkcjonalność została opisana w dalszej części niniejszej instrukcji.

Dodawanie promocji

Zarządzanie listą produktów przypisanych do promocji

Aby promocja zaczęła działać, musi zostać zdefiniowana lista produktów, które będą sprzedawane w jej ramach. Do zarządzania listą produktów aktualnie przypisanych do wybranej promocji służy przycisk Edycja pozycji, który widoczny jest przy każdej promocji widniejącej na liście promocji. Po wybraniu tej opcji w nowym okienku wyświetla się lista produktów aktualnie przypisanych do wybranej promocji.

W tabeli z listą produktów oprócz nazwy produktu i indeksu towarowego wyświetlany jest również zakres dat (Data od, Data do), w którym dany produkt będzie dostępny w ramach promocji. Wyjaśnienia wymaga fakt, że zakres dat można definiować zarówno na poziomie całej promocji, jak i pojedynczego produktu. System przyjmuje, że dany produkt jest aktualnie w promocji, jeżeli dzisiejsza data będzie się pokrywała zarówno z zakresem dat określonym dla danego produktu, jak i z zakresem obowiązującym dla całej promocji.

Przy każdym produkcie na liście wyświetlany jest checkbox, który umożliwia zaznaczenie wybranych produktów. Pod tabelą wyświetlane są również 2 przyciski umożliwiające zaznaczenie bądź odznaczenie wszystkich produktów na liście naraz. Przycisk Usuń usuwa wszystkie zaznaczone wcześniej produkty z listy.

Pod listą produktów, pod napisem "Dodaj produkty do promocji" wyświetlany jest formularz, w którym możemy zadać zakres dat (oba pola Data od i Data do nie są wymagane). Kliknięcie w przycisk Dodaj do promocji wyświetli wyszukiwarkę produktów w nowym okienku. Wybranie produktów (zaznaczenie checkboxe'm) i kliknięcie Dodaj produkty pod tabelą przypisuje wybrane produkty do edytowanej promocji. Jeżeli w formularzu wpisany został wcześniej zakres dat, odniesie on skutek w stosunku do dodawanych właśnie produktów.

Jeżeli chcemy zmienić zakres dat dla wybranych produktów powinniśmy wpisać te daty w formularzu i kliknąć opcję Zmiana dat. Zmiana dat odniesie skutek w stosunku do produktów, które na liście produktów zostały wcześniej zaznaczone (oznaczone checkbox'em).

Produkty znajdujące się na liście produktów w danej promocji będą w sklepie wyświetlane w ramach sekcji obejmującej tę promocję. W okresie, gdy promocja jest aktywna, produkty te będą oferowane po cenie promocyjnej, która zadawana jest przy edycji produktu, zastępując na czas promocji cenę normalną. Jeżeli produkt jest przypisany do aktywnej promocji, ale nie ma określonej ceny promocyjnej, to w okresie promocji produkt ten będzie oferowany po cenie normalnej.

Produkty w promocji
Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.