Zarządzanie informacjami o produktach

Produkty

Opisywana sekcja panelu administracyjnego umożliwia zarządzanie bazą danych produktów, które oferowane są w sklepie.

Wyszukiwanie i przeglądanie istniejących produktów

Po wybraniu opcji Produkty z menu głównego na ekranie ukaże się formularz wyszukiwarki produktów. Zadając wybrane kryteria możemy wyszukać określone produkty. Jeśli nie zostaną ustawione żadne kryteria w formularzu, system wyświetli listę wszystkich produktów z bazy.

Nad formularzem wyszukiwania znajduje się button Dodaj produkt, który pozwala na dodawanie produktów (opcja została opisana w dalszej części instrukcji).

Lista znalezionych produktów będzie wyświetlona na nowej zakładce Wyniki wyszukiwania, która będzie prezentować cały czas te same pozycje aż do momentu zmiany kryteriów wyszukiwania.

Filtrowanie może odbywać się według następujących kryteriów:

 • Nazwa – pozwala wyszukiwać wyrazy w nazwie produktu (oraz w jego opisie), wyszukiwanie odbywa się po całych pojedynczych wyrazach (np. produkt o nazwie "Komputer PC" zostanie znaleziony jeżeli zostało wpisane słowo "komputer" albo "pc", ale nie zostanie znaleziony gdy wpisane zostało słowo "komp").
 • Indeks towarowy - pozwala na wyszukanie produktów po indeksie towarowym (lub jego fragmencie).
 • Uwzględniaj ceny – opcja pozwala na znalezienie produktów zgodnie z zadanym przedziałem cenowym (od wybranej kwoty wzwyż lub do wybranej kwoty).
 • Ilość – opcja pozwala dodatkowo określić minimalną lub maksymalną ilość na stanie
 • Kategoria – opcja pozwala na wybranie grupy towarowej, w której szukamy
 • Promocje – opcja pozwala na wyszukanie tylko tych produktów, które znajdują się w określonej promocji.
 • Widoczny – pozwala określić kryterium widoczności (czy produkt jest prezentowany klientom w sklepie): widoczne, niewidoczne, nieważne.
 • Słownik – pozwala określić wartość w słowniku związanym z produktem (np. gdy istnieje słownik "Producent" można wpisać nazwę firmy producenta)
 • Produkty zaimportowane – opcja pozwala określić status produktu pod kątem importu (zaimportowane, zatwierdzone, dowolne). Produkty można do sklepu importować z plików tekstowych w formacie CSV. Administrator może zdecydować, że po dokonaniu importu produkty otrzymają status "zaimportowane" i do czasu zatwierdzenia ich przez administratora nie będą one dostępne dla klientów. Wybór w polu Produkty zaimportowane pozwala wyświetlić te produkty np. w celu dokonania zatwierdzenia.

W oknie wyszukiwarki można określić także, jaki kreator ma być uruchomiony wraz z oknem wyników. Kreator taki umożliwia wybieranie produktów z listy i przypisywanie ich do określonych poniżej celów. Dostępne są następujące kreatory:

 • Kreator promocji
 • Kreator bestsellerów
 • Kreator ofert (moduł dodatkowy)

Dodatkowo, system pozwala na określenie ilości produktów wyświetlanych na pojedynczej stronie (Liczba produktów na stronie).

Pod formularzem wyszukiwarki istnieje możliwość zapisania oraz odczytania zapamiętanych kryteriów wyszukiwania.

 • w celu odczytania zapamiętanych ustawień wyszukiwania należy wybrać zapamiętany filtr i kliknąć Załaduj filtr
 • w celu zapisania zadanych kryteriów wyszukiwania pod określoną nazwą należy wpisać wybraną przez siebie nazwę filtra (np. produkty firmy XXX) oraz określić, czy zapamiętany filtr ma być dostępny dla wszystkich administrujących (Publiczny), czy tylko dla aktualnie zalogowanego użytkownika (Prywatny)
Wyszukiwarka produktów

Po kliknięciu przycisku Szukaj system wyświetli zakładkę z wynikami wyszukiwania.

Lista wyników (wyszukanych produktów) zawiera następujące pola:

 • Nazwa – nazwa produktu
 • Indeks towarowy – unikalny identyfikator produktu
 • Jedn. - jednostka miary przypisana do produktu
 • Rodzaj produktu – dostępne są 3 rodzaje produktów

  • Normalny
  • Z wariantami – taki produkt ma swoje odmiany różniące się ceną, np. obrus różniący się obszyciem (obszycie decyduje o cenie)
  • Posiada produkty powiązane – produkt złożony z dwóch podproduktów, np. książka z dołączoną płytą CD. Takie podprodukty mogą być obłożone różnymi stawkami VAT – w naszym przypadku książka ma 5% VAT, a płyta 23% VAT.
 • Widoczny – czy produkt jest widoczny w publicznej części sklepu
 • Dostępny – w zależności od tego, czy Państwa sklep posiada opcję obsługi stanów magazynowych, pole to oznacza, że produkt jest dostępny albo niedostępny (przy braku obsługi stanów magazynowych) bądź pokazuje ilość produktów na stanie (przy włączonej obsłudze stanów magazynowych)

Widoczność i dostępność produktów wariantowych jest określana jako suma logiczna ich wariantów (czyli jeśli jeden z wariantów jest widoczny – produkt nadrzędny też jest widoczny).

Z listy produktów, przy pomocy przycisków, które znajdują się w każdym wierszu tabeli wyników wyszukiwania użytkownik ma możliwość przejścia do edycji produktu (Edytuj), wykonania kopii produktu (Kopiuj) lub też usunięcia wybranego produktu (Usuń). Jeżeli Państwa sklep jest wyposażony w moduł dodatkowy współpracujący z systemem aukcyjnym Allegro.pl, zalogowany administrator ma także możliwość wystawienia danego produktu na aukcję (allegro). Opis działania modułu współpracującego z serwisem Allegro.pl został opisany w dalszej części instrukcji.

System pozwala również na dokonanie zaznaczenia bądź odznaczenia wybranych lub wszystkich (Zaznacz wszystko, Odznacz wszystko) wyświetlonych produktów poprzez oznaczenie pola checkbox po prawej stronie tabeli. Jeżeli w filtrze wyszukiwania nie zaznaczono żadnego z dostępnych kreatorów, to na zaznaczonych produktach można wykonać następujące operacje:

 • Usuń zaznaczone – usuwa zaznaczone produkty
 • Oznacz jako widoczne – ustawia zaznaczone produkty, jako widoczne dla klientów
 • Oznacz jako niewidoczne - ustawia zaznaczone produkty, jako niewidoczne dla klientów
Lista produktów w sklepie internetowym

Jeżeli w filtrze wyszukiwania wybrany został jeden z wybranych kreatorów, wówczas na wybranych produktach można wykonywać operacje zgodnie z wybranym kreatorem. Więcej informacji o kreatorach w sekcjach: "Kreator promocji", "Kreator ofert", "Kreator bestsellerów".

Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.