Kody rabatowe, biuro obsługi klienta, oceny i recenzje

Kody rabatowe (moduł dodatkowy)

Kody rabatowe są mechanizmem, który umożliwia przyznanie klientom specjalnych rabatów, które dostępne są po wpisaniu specjalnego kodu przed dokonaniem zakupów. Kody rabatowe generowane są poprzez panel administracyjny sklepu i rozsyłane są klientom bądź udostępniane w inny sposób. Kody rabatowe mogą być przypisane do konkretnego klienta bądź dostępne dla każdego. Kody mogą być ograniczone czasowo lub bezterminowe, jak również być jednokrotnego lub wielokrotnego użytku. Przyznany rabat może mieć charakter procentowy, kwotowy bądź może też dawać korzyść w postaci darmowej przesyłki. Kody rabatowe generowane są w specjalnych akcjach promocyjnych, które grupują i parametryzują kody – w ramach pojedynczej akcji generowanych jest więc wiele kodów posiadających wspólne cechy.

Na pierwszym ekranie zakładki "Kody rabatowe" pojawia się filtr wyszukiwania wygenerowanych kodów. W celu wyszukania kodów, opcjonalnie możliwe jest wypełnienie następujących kryteriów:

 • Nazwa – nazwa akcji promocyjnej, w której wygenerowane zostały kody,
 • Czas – czas aktywności kodu:

  • Aktualne – kody, które są aktualnie dostępne w sklepie
  • Historyczne – kody, które nie są już aktualne w sklepie
  • Wszystkie – zarówno kody aktualne, jak i historyczne
Kody rabatowe

Wyniki wyszukiwania wyświetlają następujące informacje o kodach rabatowych:

 • Nazwa – nazwa akcji promocyjnej, w której wygenerowane zostały kody
 • Data utworzenia – data utworzenia kodów rabatowych w obrębie akcji promocyjnej
 • Ważne od – data informująca od kiedy ważny jest kod rabatowy
 • Ważne do - data informująca do kiedy ważny jest kod rabatowy
 • Liczba kodów rabatowych – ilość kodów rabatowych wygenerowanych w danej akcji promocyjnej
 • Liczba kodów wykorzystanych – ilość już wykorzystanych kodów rabatowych w ramach danej akcji promocyjnej

Z prawej strony tabeli z wykazem kodów znajdują się następujące buttony:

 • Szczegóły – informacje szczegółowe o kodach rabatowych w ramach danej akcji promocyjnej, takie jak liczba wygenerowanych kodów rabatowych, rabat procentowy/kwotowy kodu, rodzaj generowanych kodów (jednokrotnego użytku, wielokrotnego użytku, przypisane do użytkownika), minimalna kwota zamówienia, która uprawnia do skorzystania z kodu
 • Pobierz – eksport listy kodów do pliku CSV
 • Edytuj – edycja nazwy akcji promocyjnej
 • Lista – lista wygenerowanych kodów dla konkretnej akcji promocyjnej. W ramach listy prezentowana jest informacja o przypisaniu kodu do użytkownika, numer zamówienia (jeżeli klient wykorzystał kod i złożył zamówienie), data wykorzystania kodu oraz informacja, czy kod jest aktywny. Administrator ma możliwość aktywowania bądź dezaktywowania wybranych kodów z listy (po zaznaczeniu odpowiednich pól checkbox i kliknięciu "Aktywuj kody" bądź "Dezaktywuj kody"). Button "Zaznacz wszystkie" i "Odznacz wszystkie" zaznacza bądź wygasza wszystkie pola checkbox.
 • Statystyka – informacja o wykorzystanych kodach obejmująca liczbę i wartość zamówień oraz udzielony rabat – zaprezentowana w formie podsumowania i w rozbiciu na poszczególne wykorzystane kody
 • Usuń – opcja usuwania kodu
Lista kodów rabatowych

W omawianej sekcji możliwe jest również generowanie kodów rabatowych i przypisywanie ich klientom. Służą do tego dwa buttony znajdujące się na górze strony:

 • Generuj kody rabatowe – pozwala na stworzenie nowej akcji promocyjnej i wygenerowanie w jej obrębie serii kodów rabatowych. Otwarte okienko składa się z dwóch zakładek: Dane podstawowe oraz Generator zawierających formularz, który należy wypełnić przed wygenerowaniem kodów.
 • Dane podstawowe:

  • Nazwa – nazwa akcji promocyjnej
  • Rodzaj generowanych kodów (wielokrotnego użytku, jednokrotnego użytku, przypisane do użytkownika)
  • Liczba kodów rabatowych – ilość generowanych kodów
  • Ważne od / Ważne do – zakres dat ważności kodów (pola opcjonalne)
  • Kolejno, określany jest Rodzaj rabatu, czyli do wyboru jedna z opcji:

   • Rabat procentowy – rabat wyrażony w procentach
   • Rabat kwotowy – rabat na określoną kwotę
   • Darmowa przesyłka – opcja darmowej przesyłki
  Opcjonalnie, może zostać określona minimalna wartość zamówienia, od której możliwe będzie użycie kodu rabatowego.

  Opcjonalnie, możliwe jest określenie ilości punktów bonusowych z programu lojalnościowego, za które można będzie kupić kod rabatowy. Opcja dostępna jest w przypadku, gdy Państwa sklep wyposażony jest w program lojalnościowy (moduł dodatkowy).

  Generator
  Opcja pozwala na ustalanie formatu (budowy) generowanych kodów rabatowych. Wypełnienie tej sekcji sprawi, że kody będą miały określony format, tzn. nie będą po prostu kolejnymi losowymi cyframi.

  Przykład 1:
  Generujemy 100 kodów rabatowych, które mają zaczynać się od litery "A", po której następują liczby od 1000 do 1100. W parametrach podstawowych konieczne jest ustalenie liczby kodów rabatowych na 100, natomiast w generatorze konieczne jest ustalenie maski w postaci: A<NUM:1000>.

  Przykład 2:
  Generujemy 1000 kodów rabatowych, które mają się zaczynać od frazy "PROMO", po której ma nastąpić kolejna liczba z przedziału 1000-1999, a następnie losowa liczba z przedziału 10000 do 99999. W takim przypadku maska generatora będzie miała postać: PROMO<NUM:1000><RAND:10000:99999>.
Generowanie kodów rabatowych
 • Przypisz kody rabatowe – opcja przypisywania kodów rabatowych klientom, w oparciu o następujące kryteria:

  • Nazwa akcji - wybór akcji promocyjnej, spośród której system będzie wybierał kody i przypisywał je klientom, którzy spełniają zadane warunki.

   Kody przypisywane są klientom, którzy spełniają zadane kryterium: wartości złożonych zamówień, liczby złożonych zamówień bądź przedziału czasowego, w którym klienci złożyli zamówienia. Konieczne jest wybranie przynajmniej jednego z poniższych warunków.
  • Wartość zamówień od – minimalna kwota zamówienia
  • Liczba zamówień od – minimalna ilość zamówień
  • Data zamówień od do – przedział czasowy, w którym klienci złożyli przynajmniej jedno zamówienie
  • Powiadom klienta emailem – opcja automatycznego wysyłania maili do klientów, którzy spełnili wybrane kryteria i otrzymali kod rabatowy (jeżeli maile mają zostać wysłane do klientów konieczne jest zaznaczenie checkboxa).
  Po wybraniu kryteriów, należy kliknąć button Przypisz kody.

  Listę adresów e-mail klientów, którzy spełniają kryterium otrzymania kodu rabatowego można wyeksportować do pliku w formacie CSV. W tym celu należy kliknąć Zapisz CSV.
Przypisz kody rabatowe

BOK (Biuro Obsługi Klienta)

BOK, czyli Biuro Obsługi Klienta to część panelu administracyjnego, do której spływają wiadomości klientów (zgłoszenia, zapytania, reklamacje, itp.) dotyczące składanych w sklepie zamówień. Klienci mogą wysyłać wiadomości do BOK za pośrednictwem strony sklepu po wejściu w szczegóły złożonego wcześniej zamówienia. Wymiana korespondencji powiązana jest więc zawsze z zamówieniem.

Moduł BOK dostępny jest w wersji Market.

Po wejściu w opisywaną sekcję widoczna jest wyszukiwarka wątków, za pomocą której określając różne kryteria możliwe jest odnalezienie poszukiwanego zgłoszenia. Filtr posiada następujące kryteria:

 • Temat wątku - temat wątku, jaki klient wpisał wysyłając do sklepu wiadomość
 • Adres e-mail wysyłającego - adres e-mail klienta
 • Numer zamówienia - numer zamówienia, którego dotyczy wysyłane zapytanie
 • Status wątku – do wyboru:

  • Zgłoszono – wątek został zgłoszony przez klienta do sklepu
  • Odpowiedź operatora – sklep wysłał odpowiedź do klienta
  • Odpowiedź klienta – klient odpowiedział na odpowiedź sklepu
  • Zamknięto – wątek został zamknięty (wyjaśniony)
  • Przekazano do Działu Marketingu – wątek został przekazany do Działu Marketingu
  • Przekazano do Działu Handlowego – wątek został przekazany do Działu Handlowego
  • Przekazano do Działu Płatności – wątek został przekazany do Działu Płatności
  • Przekazano do Kierownika Sklepu – wątek został przekazany do Kierownika Sklepu
 • Zakres czasowy zgłoszeń (data Od Do)
BOK - wyszukiwarka

Gdy nie zostaną wpisane żadne kryteria wyszukiwania, wyświetlone zostaną wszystkie wątki. Wyniki wyszukiwania wątków przedstawiają kolejno następujące informacje:

 • Numer ID – numer zgłoszenia na liście zgłoszeń
 • Czas zgłoszenia – data i godzina zgłoszenia
 • Adres email zgłaszającego – adres e-mail klienta
 • Temat wątku – temat zgłoszenia
 • Numer zamówienia – numer zamówienia, którego dotyczy zgłoszenie (opcja przejścia na stronę zamówienia po kliknięciu w numer)
 • Status wątku – obecny status wątku (spośród wymienionych powyżej)

Obok informacji o wątku, znajduje się opcja Pokaż. Po kliknięciu w nią administrujący ma możliwość dokładnego obejrzenia wątku (m. in. statusu, daty i treści wiadomości od klienta) oraz ustawienia nowego statusu wątku (Ustaw status), a także wysłania odpowiedzi (możliwe jest ręczne wpisanie odpowiedzi bądź wybranie jednej z zapamiętanych standardowych odpowiedzi, które definiuje się w zakładce "Ustawienia -> Teksty dla BOK").

Gotową wiadomość administrujący wysyła do klienta (opcja Wyślij), w wyniku czego pod adres e-mail zamawiającego zostanie wysłane powiadomienie z linkiem do strony sklepu, na której wiadomość można odczytać. Istnieje również możliwość zapisania wiadomości bez wysyłania jej do klienta i utworzenie w ten sposób wiadomości wewnętrznej, którą widzi wyłącznie administrator (opcja Zapisz jako notatka).

BOK - lista wątków

Komentarze/Oceny

Moduł Komentarze/Oceny dostępny jest w wersji Market.

Klienci mogą przeglądając asortyment sklepu zamieszczać swoje komentarze (opinie) i oceniać produkty w skali 1-5. Służy do tego specjalny formularz, który powiązany jest ze stroną opisu produktu.

Sekcja Komentarze/Oceny pozwala na zarządzenie komentarzami i ocenami klientów, umożliwiając moderowanie wpisów.

Komentarze wyszukiwane są za pomocą wyszukiwarki, w której określić można następujące parametry:

 • Komentarz – treść komentarza lub część treści komentarza,
 • Zakres czasowy wystawionych komentarzy (Od Do),
 • Ocena – punkty przyznane przez klienta dla produktu (skala od 1 do 5).
Komentarze - wyszukiwarka

Po kliknięciu Szukaj, wyświetlana jest lista komentarzy w formie tabelarycznej, z uwzględnieniem następujących informacji:

 • Nazwa produktu – nazwa produktu, do którego komentarz został wystawiony
 • Komentarz – treść komentarza
 • Ocena – ocena od klienta (od 1 do 5)
 • Data wystawienia komentarza – data i godzina wystawienia komentarza
 • Użytkownik – osoba, która wystawiła komentarz (nie musi być zarejestrowanym klientem sklepu)
 • Moderowany – oznaczenie, czy komentarz był moderowany przezadministrującego. Moderowany oznacza, że administrator edytował (przynajmniej raz zatwierdził edycję) bądź aktywował komentarz.
 • Aktywny – oznaczenie, czy komentarz został upubliczniony w sklepie (tak lub nie)

Komentarze są dostępne publicznie w sklepie jeżeli jednocześnie są moderowane i są aktywne. Administrator przy pierwszej aktywacji lub zatwierdzeniu edycji komentarza automatycznie oznacza flagę "Moderowany" na "Tak. Flagę "Aktywny" można zmienić w dowolnym momencie ukrywając bądź upubliczniając komentarz.

Oprócz informacji o komentarzach w tabeli pojawiają się 3 buttony:

 • Aktywuj - kliknięcie w opcję aktywuje komentarz (opcja znika po aktywowaniu komentarza)
 • Edytuj – możliwość edycji komentarza (zmiana treści komentarza, oceny,statusu aktywności komentarza)
 • Usuń – usuwanie komentarza
Lista komentarzy

Dane osobowe

Zakładka Dane osobowe umożliwia przeglądanie bazy danych klientów pod kątem danych osobowych. Zapewniona została opcja odnotowywania faktu udostępnienia danych osobowych (np. uprawnionym organom administracji). Możliwe jest także wydrukowanie raportu danych osobowych, np. gdyby Państwa klient zażądał wglądu w swoje dane osobowe przechowywane w bazie sklepu.

System sklepu nie posiada informacji, którzy klienci są osobami fizycznymi, dlatego też w omawianej zakładce pojawiają się dane wszystkich kontrahentów (w tym np. osób prawnych, które również mogą składać zamówienia w sklepie, a dane tych podmiotów nie stanowią danych osobowych). System zakłada jednak, że każdy kontrahent może być osobą fizyczną, stąd dla wszystkich klientów można wykonać takie operacje, jakby były to dane osobowe.

Klienci mają możliwość zarejestrowania własnego konta w sklepie (np. przy składaniu pierwszego zamówienia) – w takim przypadku klient pozostawia swoje dane osobowe w bazie sklepu, dzięki czemu przy każdym kolejnym zamówieniu nie musi on wpisywać swoich wszystkich danych. Klienci mogą również nie rejestrować się w bazie kontrahentów – w takim przypadku klient przy każdym zamówieniu musi podać swoje wszystkie dane, które konieczne będą do dokonania transakcji.

Dane klienta (w tym jego dane osobowe) mogą więc występować w:

 • bazie danych klientów (gdy klient zarejestrował się w sklepie zakładając swoje konto)
 • bazie danych zamówień (dotyczy wszystkich klientów, nawet gdy klient nie zarejestrował się w sklepie).

Sekcja Dane osobowe wyświetla na ekranie dwie zakładki: Filtr wyszukiwania oraz Wyniki wyszukiwania. W pierwszej z zakładek można podać tekst, który zostanie wyszukany w Nazwie klienta (imieniu i nazwisku lub nazwie firmy) oraz wybrać rodzaj przeszukiwania danych (baza danych klientów, baza danych zamówień, bądź ustawienie [dowolny], które spowoduje wyświetlenie danych z obu wymienionych źródeł).

Wyszukiwarka danych osobowych

Po zatwierdzeniu wyszukiwarki w zakładce Wyniki wyszukiwania wyświetlają się dane osobowe (osobno dla sekcji Zamówienia i Klienci). Sekcja Zamówienia zawiera tabelę o następujących kolumnach: Numer zamówienia, Nazwa klienta (imię i nazwisko), Data zamówienia. Sekcja Klienci prezentuje tabelę z następującymi danymi: Login, Nazwa klienta (imię i nazwisko), Data rejestracji. Dla każdej pozycji, niezależnie z której sekcji pochodzą dane osobowe, dostępne są przyciski: Udostępnienia danych, Pokaż, Drukuj raport.

Kliknięcie w przycisk Udostępnienia danych wyświetla nowe okienko, w którym prezentowana jest lista zdarzeń odpowiadających udostępnieniu danych osobowych wybranego klienta. W przypadku, gdy np. zwróci się do Państwa uprawniony organ administracji (np. Policja) i udostępnią Państwo dane osobowe danego klienta, fakt ten powinien zostać odnotowany w systemie. Jest to sytuacja bardzo rzadka, dlatego też kliknięcie w przycisk Udostępnienia danych zazwyczaj wyświetli pustą listę zdarzeń. Jeżeli istnieją jednak wpisy udostępnienia danych, wyświetlona zostanie tabela zawierająca następujące informacje: Data udostępnienia, Komu, Zakres danych. Każdą pozycję w tabeli można edytować bądź usunąć. Ponad tabelą dostępny jest przycisk Dodaj, którego kliknięcie umożliwia wpisanie do systemu zdarzenia udostępnienia danych. Formularz wpisu zdarzenia zawiera takie same informacje, które wyświetlane są w tabeli, czyli Data udostępnienia, Komu udostępniono dane, Zakres danych, które zostały udostępnione.

Wybór przycisku Pokaż wyświetla w nowym okienku dane osobowe zawierające następujące informacje:

 • jeżeli dane pochodzą z zamówienia prezentowane są: Login, Data zamówienia, Nazwa klienta (imię i nazwisko), Ulica, Kod pocztowy, Miasto, E-Mail, Telefon
 • jeżeli dane pochodzą z danych klienta prezentowane są: Login, Data rejestracji, Nazwa klienta (imię i nazwisko), Ulica, Kod pocztowy, Miasto, Telefon

Kliknięcie w przycisk Drukuj raport generuje plik w formacie PDF zawierający dane osobowe wybranego klienta wraz z informacją o pierwszym wprowadzeniu danych do systemu. Raport ten można wygenerować w przypadku, np. gdyby Państwa klient skorzystał z prawa wglądu w swoje dane osobowe.

Dane osobowe - lista
Zainteresowała Cię Nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00
Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.