Klienci i zarządzanie klientami i adresami

Klienci

Zakładka "Klienci" umożliwia zarządzanie bazą klientów, którzy zostali zarejestrowani w systemie (posiadają konto w sklepie). Nie każdy klient, który składa zamówienie będzie widniał w bazie klientów, gdyż istnieje również możliwość złożenia zamówienia jako Gość serwisu. Taki klient co prawda podaje swoje dane, ale nie są one rejestrowane w bazie klientów. Jeżeli natomiast klient zarejestruje się i założy tym samym konto w sklepie, jego dane będą widniały w bazie klientów.

Po wybraniu zakładki "Klienci" w panelu administracyjnym system wyświetli okienko pozwalające na wyszukanie użytkowników według następujących kryteriów:

 • Nazwa klienta – imię i nazwisko klienta
 • Login – klienci jako login podają swój adres e-mail
 • Fragment adresu (ulica, miasto)
Wyszukiwarka klientów sklepu internetowego

Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania i kliknięciu buttonu Szukaj, system wyświetla użytkowników spełniających zadane kryteria. Pozostawienie pól formularza bez wpisów i kliknięcie Szukaj spowoduje wyświetlenie pełnej listy użytkowników.

Na liście użytkowników prezentowane są następujące informacje:

 • Login – adres e-mail klienta
 • Nazwa klienta – imię i nazwisko klienta lub nazwa firmy
 • Minimalna wartość zakupów – służy do limitowania minimalnej kwoty, poniżej której klient nie może dokonać zakupów
 • Maksymalna wartość zakupów – służy do limitowania maksymalnej kwoty, powyżej której klient nie może dokonać zakupów
 • Rabat dla klienta – nazwa rabatu, do którego został przypisany klient
 • Poziom cen dla klienta – nazwa poziomu cen, z którego korzysta klient. W sklepie można zdefiniować wiele poziomów cen (np. poziom detaliczny, hurtowy itp.) – w takim przypadku każdy produkt posiada kilka cen, a dany użytkownik jest przypisany do jednego z istniejących poziomów cenowych. Opis poziomów cen znajduje się w dalszej części instrukcji.
 • Aktywny – określa, czy użytkownik jest aktywny i może dokonywać zakupów w sklepie

W systemie istnieje specjalny użytkownik Gość serwisu, którego nie można usunąć. Ustawienia dla tego użytkownika są domyślnymi ustawieniami dla klientów, którzy dokonują zakupów bez zakładania konta (rejestracji swoich danych) w sklepie. Gdy użytkownik zakłada konto w sklepie, jego wstępne ustawienia (jak poziom cen, rabat) również przyjmują takie ustawienia, jak dla użytkownika Gość serwisu. Ustawienia użytkownika zarejestrowanego w systemie mogą być jednak edytowane przez administratora, przez co dany użytkownik może w późniejszym czasie otrzymać inny rabat albo poziom cenowy, w zależności od decyzji zarządzającego sklepem.

Po wyświetleniu listy użytkowników administrator może:

 • dodać nowego klienta – Dodaj klienta
 • przeglądać zamówienia wybranego klienta – Zam. użytk.
 • edytować dane klienta - Edytuj
 • usunąć wybranego klienta (z wyjątkiem Gościa serwisu) - Usuń
Lista klientów sklepu internetowego

Dodawanie/edycja klienta

W celu dodania klienta należy kliknąć button Dodaj klienta, a następnie wypełnić następujące pola:

 • Adres E-mail (jako login)
 • Hasło – hasło dostępu do konta klienta
 • Powtórz hasło – powtórzenie hasła dostępu
 • Rabat dla klienta – pole opcjonalne
 • Poziom cen dla klienta
 • Minimalna wartość zakupów – pole opcjonalne
 • Maksymalna wartość zakupów – pole opcjonalne
 • Domyślny widok listy produktów – określa w jaki sposób produkty są prezentowane klientowi na liście produktów w sklepie

  • Pełny – produkty prezentowane są ze zdjęciem oraz skróconym opisem
  • Uproszczony – produkty prezentowane są w postaci uproszczonego tabelarycznego zestawienia (nazwa + cena)
  • Kafelki - produkty prezentowane są w rzędzie (np. po 3) ze zdjęciem oraz częściowym opisem (lub bez opisu)
 • Adres: Nazwa klienta (imię i nazwisko), Osoba kontaktowa (osoba wyznaczona do kontaktu), NIP, Ulica, Numer domu, Numer mieszkania, Kod pocztowy, Miasto, Kraj.
 • Adres wysyłki (jeżeli inny, niż adres zamieszkania): Nazwa podmiotu (np. firma), Ulica, numer domu i mieszkania, Kod pocztowy, Miasto, Kraj.
 • Dane kontaktowe – telefon.

Aby dodać klienta, należy kliknąć button Zatwierdź.

Dodawanie nowego klienta

W celu edycji istniejącego klienta, należy kliknąć opcję Edytuj. Formularz edycyjny podzielony jest na 4 zakładki. Pierwsza z nich jest analogiczna do formularza dodawania nowego klienta:

 • Dane podstawowe:
 • Adres E-mail (jako login)
 • Hasło – hasło dostępu konta klienta
 • Powtórz hasło – powtórzenie hasła dostępu
 • Rabat da klienta – pole opcjonalne
 • Poziom cen dla klienta
 • Minimalna wartość zakupów – pole opcjonalne
 • Maksymalna wartość zakupów – pole opcjonalne
 • Domyślny widok listy produktów – określa w jaki sposób produkty są prezentowane klientowi na liście produktów w sklepie

  • Pełny – produkty prezentowane są ze zdjęciem oraz skróconym opisem
  • Uproszczony – produkty prezentowane są w postaci uproszczonego tabelarycznego zestawienia (nazwa + cena)
  • Kafelki – produkty prezentowane są w rzędzie (np. po 3) ze zdjęciem oraz częściowym opisem (lub bez opisu)
 • Adres: Nazwa klienta (imię i nazwisko), Osoba kontaktowa (osoba wyznaczona do kontaktu), NIP, Ulica, Numer domu, Numer mieszkania, Kod pocztowy, Miasto, Kraj.
 • Adres do wysyłki (jeżeli inny, niż adres zamieszkania): Nazwa podmiotu (np. firma), Ulica, numer domu i mieszkania, Kod pocztowy, Miasto, Kraj.
 • Dane kontaktowe – np. telefon.

Dodatkowo, administrator może zablokować lub odblokować klienta w sklepie, zaznaczając lub odznaczając chceckbox Aktywny.

 • Lista zamówień – po otwarciu zakładki wyświetla się lista wszystkich zamówień składanych przez określonego klienta obejmująca: numer zamówienia, datę zamówienia, kod rabatowy wykorzystany przy zamówieniu (opcjonalnie), datę wystawienia faktury (opcjonalnie), status zamówienia oraz numer listu przewozowego (opcjonalnie).
 • Lista kodów rabatowych (moduł dodatkowy) – wykaz kodów rabatowych, które przypisane są klientowi. Możliwe jest przypisane nowego kodu rabatowego do klienta oraz powiadomienie go o akcji promocyjnej poprzez wysłanie e-maila z informacją i kodem.

  W tabeli znajduje się również button Zwróć, dzięki któremu możliwe jest usunięcie przypisania kodu rabatowego do klienta. Jeżeli w ramach sklepu uruchomiony jest moduł dodatkowy "Punkty lojalnościowe", administrator w zamian za zwrócenie kodu może przyznać klientowi dowolnie ustaloną ilość punktów lojalnościowych (bonusowych). Więcej o kodach rabatowych w dalszej części instrukcji.
 • Punkty bonusowe (moduł dodatkowy) – punkty zebrane przez klienta w programie lojalnościowym sklepu wraz z tabelaryczną informacją o zamówieniach, za które klient otrzymał zebrane punkty oraz komentarzem odnośnie zebranych punktów (opcjonalnie). Punkty przyznawane są automatycznie w zależności od ilości punktów przypisanych do kupowanych produktów i są definiowane przy dodawaniu/edycji produktu. Punkty mogą być też przyznawane w zależności od wartości zamówienia na podstawie przelicznika określonego w pliku konfiguracyjnym sklepu. Posiadanie punktów daje klientowi możliwość zakupu towarów z upustem (gdy towar ma wpisaną obniżoną cenę wraz z wartością punktową umożliwiającą skorzystanie z upustu).

Użytkownik Gość serwisu

Dane użytkownika Gość serwisu służą do ustawienia domyślnych parametrów dla niezarejestrowanych klientów oraz użytkowników, którzy po raz pierwszy zakładają konto w sklepie. W przypadku oznaczenia tego użytkownika jako nieaktywnego składanie zamówień i przeglądanie oferty dla osób nie posiadających swojego loginu i hasła będzie zablokowane.

Zainteresowała Cię Nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00
Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.