Kategorie towarowe, grupy towarowe

Grupy towarowe

Grupy towarowe służą do organizacji produktów w drzewo kategorii. Pozwala to klientom sklepu na szybkie dotarcie do danego produktu, gdy wiedzą oni jakiego rodzaju produktów poszukują. Grupy towarowe mogą mieć swoje podgrupy, dzięki czemu katalog kategorii może mieć budowę hierarchiczną.

Każdy produkt może należeć do wielu grup towarowych. Grupa towarowa może posiadać “podpięte” do niej produkty i/lub inne grupy towarowe (podgrupy). W przypadku, gdy grupa posiada zarówno podgrupy jak i produkty, system wyświetla w publicznej części sklepu najpierw listę podgrup, a następnie listę produktów z tej grupy.

W zakładce Grupy towarowe dla administratora widoczne jest drzewo utworzonych wcześniej grup oraz dostępne są trzy przyciski:

  • Dodaj grupę towarową
  • Edycja grupy towarowej
  • Usuń grupę towarową

Klikając w odpowiednią grupę towarową w drzewie wskazujemy ją jako obiekt, na którym wykonamy operację przy pomocy jednego z powyższych trzech przycisków. Edycja lub usunięcie odniesie skutek w odniesieniu do wskazanej wcześniej grupy. Dodanie nowej grupy towarowej przy zaznaczeniu jednej z grup z drzewa spowoduje przypisanie nowo dodawanej grupy do wskazanej grupy jako grupy nadrzędnej w drzewie hierarchii.

Opcja Dodaj grupę towarową umożliwia dopisanie nowej grupy towarowej. Okno dodawania grupy towarowej zawiera 3 zakładki. Pierwsza zawiera formularz, w którym wypełniane są następujące pola:

  • Nadrzędna grupa towarowa – wskazanie, która spośród istniejących grup towarowych będzie grupą nadrzędną w stosunku do dopisywanej grupy. Jeżeli dodawana grupa ma być kategorią główną (bez grupy nadrzędnej) należy wybrać opcję „Kategoria główna” (opcja Ustaw jako kategorię główną w nowym okienku)
  • Nazwa grupy towarowej
  • Opis – opis grupy towarowej, który widoczny będzie dla klientów
  • Priorytet – priorytet wyświetlania (wartości od 0 do 999) – opcja pozwala zmienić pozycję wyświetlania grupy towarowej na liście kategorii w publicznej części sklepu. Jeżeli wszystkie wyświetlane grupy towarowe (na tym samym poziomie hierarchii) mają ten sam priorytet, wówczas o kolejności wyświetlania decyduje kryterium nazwy (sortowanie alfabetyczne). Jeżeli ręcznie zmienimy priorytet określonych grup towarowych, wówczas grupy o wyższym priorytecie będą wyświetlane przed innymi grupami, niezależnie od kryterium sortowania. Wartość 999 – grupa najwyżej klasyfikowana, 0 – grupa najniżej klasyfikowana
  • Zdjęcie – zdjęcie dla grupy towarowej (opcjonalne), które widoczne będzie dla klientów
  • Tagi systemu bannerowego – opcja pozwala na przypisanie stronie, na której prezentowany jest opis grupy towarowej, odpowiednich bannerów (które wprowadzane są w sekcji Informacje-> bannery). Przypisanie (połączenie) odbywa się na podstawie wpisanych tagów (słów), które muszą jednocześnie występować w danej grupie i w definicji odpowiadającego bannera.

Kolejną zakładką jest SEO, gdzie dla strony zawierającej opis grupy towarowej istnieje możliwość ręcznego nadawania tytułu strony oraz słów kluczowych i opisu, które prezentowane są robotom wyszukiwarek (tagi HTML: title, keywords, description). W przypadku nie wypełnienia tych pól system sam wygeneruje odpowiednie elementy strony.

Ostatnia zakładka okienka – Mapowanie – pozwala na powiązanie grup towarowych sklepu z kategoriami istniejącymi w serwisach zewnętrznych (portalu aukcyjnym Allegro.pl i porównywarkach cen Ceneo.pl i Nokaut.pl). W zakładce wybiera się kategorie w portalach zewnętrznych (po jednej osobno dla Allegro.pl, Ceneo.pl i Nokaut.pl), z którymi ma zostać powiązana grupa towarowa sklepu.

Edycja grupy towarowej umożliwia wprowadzanie zmian w zaznaczonej grupie towarowej w taki sam sposób, jak przy tworzeniu nowej grupy. W okienku edycji istnieje dodatkowa zakładka Produkty, która umożliwia przypisywanie produktów do edytowanej grupy towarowej. W zakładce tej wyświetlana jest lista produktów aktualnie przypisanych do edytowanej grupy. Aby przypisać nowe produkty do edytowanej grupy towarowej, należy kliknąć button Dodaj produkty, a następnie wyszukać odpowiednie pozycje za pomocą wyszukiwarki. Na liście wyszukanych produktów przy każdej pozycji wyświetlany jest checkbox. Zaznaczenie jednego lub większej ilości checkbox'ów, a następnie kliknięcie w Dodaj produkty pod tabelą spowoduje przypisanie tych produktów do edytowanej grupy towarowej.

Z listy produktów przypisanych do grupy możliwe jest również usunięcie wybranych pozycji (przycisk Usuń z kategorii, którego kliknięcie usuwa produkty zaznaczone checkboxem na liście).

Przycisk Usuń grupę towarową pozwala na usuwanie wybranej grupy towarowej. Usunięcie grupy towarowej nie jest możliwe, jeżeli grupa ta posiada przypisane produkty lub bannery, a także w sytuacji, gdy dana grupa posiada przypisaną grupę podrzędną.

Grupy towarowe
Zainteresowała Cię Nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00
Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.